Održan seminar “Smart City – Održivi razvoj gradova”

Zagreb, 12. listopada 2015.

Hrvatski ogranak Međunarodne elektrodistribucijske konferencije nastoji od svog utemeljenja upoznavati stručnu i ostalu zainteresiranu javnost aktualnom elektroprivrednom problematikom, prvenstveno distribucijskog sustava. U tu svrhu priređuje, između ostaloga, tematske seminare na kojima izlažu najkompetentniji stručnjaci u toj materiji. Nastoji se da među tim predavačima budu i stručnjaci iz Europe s iskustvom koje je primjereno mogućoj primjeni u Hrvatskoj.

Seminar „Smart City – Održivi razvoj gradova“ održan je od jutra do ranog popodneva 1. listopada 2015., uz simultano prevođenje, u punoj predavaonici HEP-ove nove zgrade.

Gosti iz Austrije predstavili su kroz dva izlaganja projekt i ostvarenje bečkog prigradskog naselja Aspern, prema svim današnjim standardima „naprednog grada“ i njihovim projekcijama. Takva nastojanja već su učinila Beč među prvim gradovima Europe u različitim kvalitativnim usporedbama. Prezentacija Asperna, kao bečke avangarde u realizaciji projekta naprednog grada, izabrana je upravo zbog mogućnosti prepoznavanja i primjene tog modela u Zagrebu (kao što smo 2011. prikazali Salzburg).

Na toj liniji, i u suglasnosti s bečkim primjerom, bilo je sljedeće izlaganje o „Centru kompetencija za napredne gradove u Rijeci“, koji se pozicionira se kao vodeća institucija u Republici Hrvatskoj, ali i široj regiji u domeni razvoja i primjene naprednih tehnologija u gradovima. Izloženi su pravci djelovanja: prvi je prema kreiranju povoljnog poslovnog okruženja te efikasnijeg funkcioniranja javnog sektora kroz uspostavu kolaborativnih platformi, a drugi se očitujem putem kreiranja konkretnih razvojnih projekata koji imaju izravne ekonomsko-financijske učinke za javni i privatni sektor.

Sljedeća izlaganja odnosila su se na neke specifičnosti naprednih gradova: na rasvjetu, na promet i na praćenje indikativnih parametara.

U izlaganju „Inteligentna urbana rasvjeta u internet okruženju“ prikazan je zadivljujući ulazak poluvodičke tehnologije u sustave urbane rasvjete, pa energetske uštede koje omogućuju financiranje projekata iz ušteda kao i integracija energetskih i komunikacijskih tehnologija – novi koncept tzv. energy internet. Prikazana je gradska rasvjeta u konceptu naprednih gradova, kao i integracija sustava distribuirane inteligencije, senzora, komunikacijskih i izvršnih modula oko elemenata infrastrukture javne rasvjete. Pokazane su i “cloud usluge” nadzora i upravljanja sustavima naprednih gradova.

U temi “Održivog prijevoza u gradovima” razmatrano je optimalno korištenje sredstava gradskog prijevoza i korištenje naprednih transportnih tehnologija. U ovoj prezentaciji predstavljen je projekt MOBINCITY, s posebnim naglaskom na metode efikasnog planiranja i integracije električnih vozila te prateće infrastrukture u postojeći elektroenergetski sustav. Prikazan je postupak ocjene investicijskih ulaganja u izgradnju punionica električnih automobila, te primjene korištenja električnih automobila uz adekvatnu troškovno-dobitnu analizu. U sklopu projekta razvijen je i implementiran centralni „cloud“ sustav za proaktivno upravljanje gradskom mobilnošću, moduli za prikupljanje podataka i pripadajuća korisnička sučelja, kao i moduli za planiranje strategija punjenja baterija električnih vozila i podršku planiranju izgradnje infrastrukture poput novih punionica.

Konačno, za sjetiti se je Shakespearovog „Koriolana“ i pitanja jednog tribuna: Što je grad ako ne ljudi? Tako je u zadnjem predavanju izložena moguća uloga građanina kao mjernog instrumenta u naprednom gradu. Mnoge usluge u konceptu naprednog grada zasnivaju se na senzorskim podacima u različitim domenama, od javnog prometa, do buke ili onečišćenja zraka. Tehnologije omogućuju da građani postanu aktivni proizvođači senzorskih podataka s velikom prostornom i vremenskom gustoćom. U prezentaciji su predstavljene ideje, projekti i rješenja za građane kao moguće motritelje urbanog okruženja te pitanja uvjetnosti takvih rješenja.

Sve se prezentacije mogu preuzeti ovdje

U pripremi i razradi Seminara, a i davno prije, naglašena je potreba ujednačavanja rječnika i pojmovnika, i napora korištenja hrvatskog jezika! Počevši od famoznog „smart“, koje se prevedeno kao „napredan“ teško potiskuje riječ „pametan“ ili „inteligentan“.

Napredna mreža u uskom je interesnom području HO CIRED-a – dovoljno je podsjetiti na skup „Napredna distribucijska mreža“ u lipnju 2011. – kada se već razmatralo, sljedeći europski razvoj, osnivanje posebne platforme za razmatranje kompleksa „naprednih mreža“.
Konačno je na ovom seminaru HO CIRED-a prvi put predstavljena nova udruga „Smart Grid Hrvatska“.