SO 3 „Vođenje, zaštita, procesna informatika i telekomunikacije“

 

Predsjednik: Ivan Periša, dipl. ing.
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Sadržaj rada:

Vođenje pogona mreže

• obličje sustava za vođenje pogona
– daljinsko vođenje pogona s različitih tehnoloških i organizacijskih razina
– usklađenost vođenja pogona s različitih razina

• vođenje pogona s funkcijskih gledišta
– vođenje pogona u funkciji kvalitete opskrbe električnom energijom
– ekonomska gledišta vođenja pogona
– vođenje pogona s naglaskom na odnose s korisnicima mreže

• vođenje pogona mreže s poveznicom prema drugim područjima djelatnosti
– zahtjevi prema razvoju mreže
– zahtjevi prema izboru i održavanju mrežnih komponenti
– zahtjevi prema sustavu veza za prijenos govora i podataka

• organizacija i način rada za ponovnu uspostavu opskrbe električnom energijom
• tehnološki razvitak sastavnica i sustava vođenja pogona mreže
• mjerni podaci u korist funkcija vođenja pogona
• vođenje pogona u uvjetima značajne distribuirane proizvodnje u mreži
• obrazovanje osoblja u vođenju pogona oponašanjem stvarnih uvjeta i
na iskustvu stvarnih događaja

Zaštita mreže

• pravila štićenja distribucijske mreže od kvarova i smetnji
• tehničke preporuke za građu, način rada i ugađanje vrijednosti odziva zaštite
• daljinska komunikacija uređaja zaštite u funkciji ostvarenja plana štićenja
• razmjena podataka uređaja zaštite s drugim sekundarnim sustavima
• usklađenje plana djelovanja zaštite prema mreži prijenosa
• usklađenje plana djelovanja zaštite prema zaštiti izvora
• ocjena koristi od primjene novih tehničko – tehnoloških rješenja
• mjerni i drugi podaci iz pohrane u uređaju zaštite u sustavu prikupljanja i razmjene podataka
• zaštita u funkciji automatizacije i vođenja pogona mreže
• ispitivanje i puštanje u pogon zaštite i zajedničkih funkcija s drugim sustavima
• standardi, norme, pravila i upute iz područja zaštite mreže
• stanovišta prema održavanju i preporuke za održavanje uređaja zaštite
• raščlamba djelovanja zaštite kod stvarnih događaja u mreži i učenje na iskustvu
• obrazovanje specijalista iz područje zaštite mreže

Procesna informatika i telekomunikacije

• sustav procesne informatike u postrojenjima i u dubini mreže
• procesna informatika u funkciji vođenja pogona mreže, zaštite i mjernih usluga
• procesna informatika u funkciji nadzora kvalitete napona u mreži
• sučelja i protokoli procesne informatike
• baze podataka iz područja vođenja pogona, mjernih podataka i zaštite
• pravila o dostupnosti podataka, sigurnost i zaštita tajnosti procesnih podataka
• komunikacija s podacima unutar sekundarsnog sustava (TS, centri vođenja, …)
• komunikacije na daljinu u funkciji vođenja pogona, prijenosa mjernih podataka, govora i drugih procesnih podataka
• komunikacijana daljinu u funkciji zaštite od kvarova u mreži
• procesna programska podrška, ekspertni sustavi, …