Vijest o početku natječajnih postupaka za izgradnju OIE u Njemačkoj

Njemačka regulatorna agencija pokrenula prvi poziv za ponude izgradnje vjetroelektrana na kopnu po natječajnom postupku za cijenu električne energije.

Njemačka energetska regulatorna agencija (Bundesnetzagentur ili skraćeno BnetzA) otvorila je 08. ožujak.2017. prvi krug natječaja za nadmetanje ponuda vjetroelektrana na kopnu s ponudbenim rokom 1. svibnja 2017. Tim povodom je predsjednik BnetzA, g. Jochen Homann, izjavio: Sad otvoreni natječajni postupak za vjetroelektrane na kopnu kao i oni koji slijede, te jednako tako za sunčane elektrane, odrediti će veličinu ekspanzije izgradnje i izbora tehnologije u uvjetima konkurencije. Vjetroelektrane i sunčane elektrane su temeljni stupovi opskrbe električnom energijom iz obnovljivih izvora energije, pa će ove elektrane u natječajnom postupku preuzeti vrlo značajni udjel, a iskustvo pokazuje kako će i natječajni postupak sigurno vrlo brzo donijeti rezultate koji su planirani novim zakonodavstvom (EEG 2017.).

Plaćanje prema EEG 2017

Prema Zakonu o uvođenju natječaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i promjene zakona o obnovljivim izvorima 2017. (EEG 2017, od listopada 2016.), iznos plaćanja za električnu energiju isporučenu iz obnovljivih izvora električne energije, u načelu za izvore veće snage više ne diktira zakon već nju određuju ponude natječaja. Pozivi za natječajni postupak se odnose na sva proizvodna postrojenja instalirane snage preko 750 kW (manje snage su isključene!). Temeljni uvjet za sudjelovanje u natječaju nekog postrojenja je posjedovanje odobrenja po Zakonu o zaštiti od onečišćenja i da je ono prijavljeno u registar sustava BnetzA najmanje tri tjedna prije roka određenog za ponudu.

Investitori mogu dostaviti svoje ponude za ovaj natječaj do 2. svibnja 2017. Za ovaj natječaj najviša ponuda za referentno mjesto i optimalne uvjete pogona može iznositi 7 centi / kWh. Ponudama u kojima je ponuđen najniži iznos cijene za isporuku električne energije, dodjeljuje se ugovor o isporuci, a ukupno najviše do razine snage navedene u natječaju što je u ovom 800 MW (još u natječajima za 1. kolovoz i 1. studeni po 1000 MW). Popis dokumenata koji se mora priložiti uz ponudu se zaustavio na broju 8 kom.

Plan provedbe natječaja za SE jest u tri termina 2017. godine (1. veljače, 1. lipanj i 1. listopad) s ukupnom instaliranom snagom od 600 MW, a za elektrane na biomasu u razdoblju od 2017. do 2019. biti će po jedno nadmetanje godišnje (1. rujan) s godišnjom snagom od 150 MW.

Opće je suglasje u mišljenju kako se radi o velikom koraku u stvaranju konkurentnosti za financiranje izgradnje OIE uz niže naknade.

Druge važne osobine natječaja valja pogledati u narečenom zakonu pod kraticom EEG 2017.

 

Pripremio: Damir Karavidović, dipl. ing.