SO 7 “Distribucijski sustav i okoliš”


Predsjednik: Anton Marušić, dipl. ing.

E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sadržaj rada

Analiza utjecaja zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode na razvoj distribucijskog sustava

• Analiza zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode
• Strateško planiranje distribucijskog sustava
• Ekološka mreža NATURA 2000 i očuvanje bioraznolikosti
• Prostorno-planski uvjeti za rad i razvoj distribucijskog sustava
• Informiranje o stanju i razvoju distribucijskog sustava

Održivi razvoj

• Održivi razvoj elektroenergetskog sektora
• Održivo korištenje prirodnih resursa
• Izazovi u okviru klimatske politike EU-a
• Razvoj i primjena niskougljičnih tehnologija
• Smanjenje energetskih gubitaka u elektroenergetskom sektoru
• Promoviranje energetske učinkovitosti

Gospodarenje otpadom

• Analiza zakonskih propisa iz područja gospodarenja otpadom
• Skladištenje otpada
• Uporaba otpada
• Vođenje dokumentacije o otpadu
• Trendovi u gospodarenju otpadom
• Postupanje s otpadom u izvanrednim situacijama (vremenske nepogode, nesreće)

Gospodarenje kemikalijama

• Analiza zakonskih propisa iz područja gospodarenja kemikalijama
• Osposobljavanje za rad s kemikalijama
• Skladištenje kemikalija
• Primjena kemikalija
• Primjena zamjenskih kemikalija

Izgradnja i prihvat obnovljivih izvora energije

• Obnovljivi izvori energije: trendovi, aktualnosti, prioriteti
• Utjecaji obnovljivih izvora energije na okoliš i prirodu
• Integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav
• Promoviranje korištenja proizvodnje čiste električne energije
• Analiza okolišne i društvene prihvatljivosti obnovljivih izvora energije

Zaštita voda

• Analiza zakonskih propisa iz područja zaštite voda
• Mjere zaštite od istjecanja otpadnih voda
• Vodopravni uvjeti
• Kontrola učinkovitosti sustava odvodnje

Certificiranje u skladu s propisima i normama

• Implementacija i primjena normi kvalitete i sustava izravno usmjerenih na poboljšanje kvalitete poslovanja
• Primjena jedinstvene korporacijske politike zaštite okoliša u skladu s propisima i normama – ISO 14000
• Iskustva u certificiranju
• Prednosti koje se ostvaraju certificiranjem