OKRUGLI STOL HO CIRED-a „Mreža ODS-a i HOPS-a u uvjetima rasta OIE"

Zagreb, 14.svibnja 2024.g. HEP, VII kat

Seminar „ Energetska tranzicija i struktura tarifa za prijenos i distribuciju električne energije“

Zagreb, 23. studenoga 2023.

8. (14.) savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije

Seget Donji/Trogir, 4. -  6. lipnja 2023.

Okrugli stol „Pravne i tehničke pretpostavke za učinkovitu realizaciju prihvata distribuiranih izvora električne energije“

Zagreb, 24. studeni 2020.

Seminar „Izazovi kvalitete opskrbe električnom energijom u novom okruženju“

Zagreb, 29. listopada 2019.