Međunarodna elektrodistribucijska konferencija: CIRED
(akronim od „Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution“; „International Conference on Electricity Distribution“), udruga je koja okuplja zainteresirane u području elektrodistribucijske djelatnosti: stručnjake iz distribucijskih poduzeća, iz instituta i fakulteta, proizvođače opreme i davatelje usluga, korisnike mreže, operatore i regulatore. Cilj je CIRED-a, prema Statutu, povećanje stručne kompetencije i sposobnosti, umijeća i znanja, u najširem području elektrodistribucijskog interesa.

Inicijativa za utemeljenje hrvatskog ogranka CIRED-a dugo je prisutna u Republici Hrvatskoj. Pokretana je uz osnivanje Hrvatskog ogranka CIGRE od 1992. i njegovu djelatnost, a hrvatski su stručnjaci individualno sudjelovali međunarodnim CIRED-ovim savjetovanjima. Temeljem tog zalaganja CIRED je prihvatio Hrvatsku 2003. kao povezni nacionalni ogranak i pridruženu članicu.

U proljeće 2006. utemeljen je Hrvatski ogranak CIRED-a, koji je već 2008. prihvaćen kao nacionalni ogranak CIRED-a. Hrvatska je time postala članicom Upravnog vijeća CIRED-a.

Statut

Dužnosnici Hrvatskog ogranka CIRED-a:

Predsjednik Udruge:
mr.sc. Kažimir Vrankić

Dopredsjednici: Mišo Jurković, dipl.ing., dr.sc. Vitomir Komen

Predsjednik Skupštine: Neven Lang Kosić, dipl.ing. 

Članovi izvršnog odbora: mr.sc. Kažimir Vrankić - predsjednik

Mišo Jurković, dipl.ing., dr.sc. Alan Župan, dr.sc. Goran Leci, Anđelko Tunjić, dipl. ing., mr.sc. Davor Sokač, Ante Pavić, dipl.ing.,
Goran Šagovac, dipl.ing., Ivan Periša, dipl.ing., dr.sc. Davor Škrlec, dr.sc. Srđan Žutobradić, dr.sc. Vitomir Komen i Anton Marušić, dipl.ing.

Članovi Nadzornog odbora: Damit Matus, dipl. iur. – predsjednik, Krešimir Ugarković, dipl. ing., Davor Đurđević, dipl. ing.

Tajnik Udruge: mr.sc. Zdenko Tonković

Predsjednici Studijskih odbora:

SO1 „Mrežne komponente“ – Ante Pavić, dipl. ing.

SO2 „Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“ – Goran Šagovac, dipl. ing

SO3 „Vođenje, zaštita, procesna informatika i telekomunikacije“ – Ivan Periša, dipl.ing.

SO4 „Distribuirani izvori i učinkovito korištenje električne energije“ – dr.sc. Davor Škrlec

SO5 „Razvoj distribucijskog sustava“ – dr.sc. Srđan Žutobradić

SO6 „Tržište električne energije i regulacija“ – dr.sc. Vitomir Komen

SO7 „Distribucijski sustav i okoliš“ – Anton Marušić, dipl. ing.