Međunarodna elektrodistribucijska konferencija: CIRED
(akronim od „Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution“; „International Conference on Electricity Distribution“), udruga je koja okuplja zainteresirane u području elektrodistribucijske djelatnosti: stručnjake iz distribucijskih poduzeća, iz instituta i fakulteta, proizvođače opreme i davatelje usluga, korisnike mreže, operatore i regulatore. Cilj je CIRED-a, prema Statutu, povećanje stručne kompetencije i sposobnosti, umijeća i znanja, u najširem području elektrodistribucijskog interesa.

Inicijativa za utemeljenje hrvatskog ogranka CIRED-a dugo je prisutna u Republici Hrvatskoj. Pokretana je uz osnivanje Hrvatskog ogranka CIGRE od 1992. i njegovu djelatnost, a hrvatski su stručnjaci individualno sudjelovali međunarodnim CIRED-ovim savjetovanjima. Temeljem tog zalaganja CIRED je prihvatio Hrvatsku 2003. kao povezni nacionalni ogranak i pridruženu članicu.

U proljeće 2006. utemeljen je Hrvatski ogranak CIRED-a, koji je već 2008. prihvaćen kao nacionalni ogranak CIRED-a. Hrvatska je time postala članicom Upravnog vijeća CIRED-a.


Dužnosnici Hrvatskog ogranka CIRED-a:

Predsjednik Udruge:
Anton Marušić, dipl.ing.

Dopredsjednici: dr.sc. Vitomir Komen, dipl.ing. i Mišo Jurković, dipl.ing.

Predsjednik Skupštine: Neven Lang Kosić, dipl.ing.

Članovi izvršnog odbora: Anton Marušić, dipl.ing., (Predsjednik), dr.sc. Vitomir Komen, dipl.ing., Mišo Jurković, dipl.ing., dr.sc. Tomislav Capuder, dipl.ing., Anđelko Tunjić dipl. ing, mr.sc. Davor Sokač,dipl.ing.,  Ante Pavić, dipl. ing., mr.sc.  Irena Šagovac , dipl.ing., Ivan Periša, dipl.ing., dr.sc. Alan Župan, dipl.ing., Filip Bujan, dipl.ing.,  dr.sc. Srđan Žutobradić,dipl.ing.,  dr.sc. Goran Leci,dipl.ing.

Članovi Nadzornog odbora: Damit Matus, dipl. iur. – predsjednik, Krešimir Ugarković, dipl. ing., Davor Đurđević, dipl. ing.


Tajnik Udruge:
mr.sc. Kažimir Vrankić, dipl.ing.

Predsjednici Studijskih odbora:

 

SO1 „Mrežne komponente“ – Ante Pavić, dipl. ing.

SO2 „Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“ – mr.sc. Irena Šagovac, dipl. ing

SO3 „Vođenje, zaštita, procesna informatika i telekomunikacije“ – Ivan Periša, dipl.ing.

SO4 „Distribuirani izvori i učinkovito korištenje električne energije“ – dr.sc. Tomislav Capuder, dipl.ing.

SO5 „Razvoj distribucijskog sustava“ – dr.sc. Srđan Žutobradić, dipl.ing.

SO6 „Tržište električne energije i regulacija“ – dr.sc. Vitomir Komen, dipl.ing.

SO7 „Distribucijski sustav i okoliš“ – Anton Marušić, dipl. ing.

 

 

DOKUMENTI HO CIRED-a