SO 6 „Tržište električne energije i regulacija“


Predsjednik: dr.sc. Vitomir Komen, dipl. ing.
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sadržaj rada

Regulacija i razvoj tržišta električne energije
• Provođenje novog Zakona o tržištu električne energije
• Iskustva na tržištu električne energije i provedbi zakonske regulative
• Uloga operatora distribucijskog sustava na tržištu električne energije
• Provođenje trećeg energetskog paketa EU
• Utjecaj regulative trećeg energetskog paketa na tehnološke zahtjeve u distribucijskim mrežama
• Regulatorni okvir (regulatorni modeli) za razvoj naprednih mreža i naprednih mjernih sustava u EU i Hrvatskoj
• Regulatorni okvir (regulatorni modeli) za promicanje razvoja obnovljivih izvora električne energije
• Regulatorni okvir (regulatorni modeli) za priključivanje električnih vozila na parkiralištima, te javnim i privatnim zgradama
• Regulatorno praćenje i izvještavanje

Izazovi operatora distribucijskog sustava u poslovnom okruženju

• Utjecaj novih energetskih zakona (ZoTEE, ZoE, ZoRED) na poslovanje operatora distribucijskog sustava
• Mrežna pravila distribucijskog sustava i utjecaj na poslovanje
• Poslovni izazovi operatora distribucijskog sustava pri uvođenju naprednih mreža i napredne mjerne infrastrukture
• Korištenje mjernih podataka iz naprednih brojila za kreiranje strategije učinkovitijeg poslovanja
• E-mobilnost kao poslovni model
• Mjere za unaprjeđenje poslovanja i povećanje učinkovitosti
• Organizacija poslovanja i strateški poslovni ciljevi
• Upravljanje imovinom (engl. asset management)
• Vrednovanje, ocjenjivanje i uspoređivanje (engl. benchmarking) poslovanja distribucijskog sustava
• Modeli za ocjenu efikasnosti poslovanja
• Restrukturiranje distribucijskog sustava
• Sustavi kvalitete poslovanja – uvođenje sustava upravljanja okolišem (ISO 14001) i sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001)

Informacijski sustavi i potpora procesima u distribuciji

• Informacijske tehnologije za učinkovito djelovanje tržišta električne energije
• Integracija različitih IT aplikacija i baza podataka (SCADA, GIS, TIS i dr.)
• Geografski informacijski sustav (GIS) kao neophodna potpora procesima u distribuciji
• Razvoj informacijskih sustava za praćenje i analizu pogonskih događaja u distribucijskom sustavu (OMS, DISPO)
• Mjere za unaprjeđenje informatičko-komunikacijske potpore poslovanju
• Call centri distribucijskog sustava
• Unapređenje odnosa s kupcima primjenom IT tehnologija

Napredne mreže (Smart Grids) i energetska učinkovitost

• Glavni pokretači i izazovi naprednih mreža i naprednih mjernih sustava
• Tehnička i ekonomska opravdanost uvođenja koncepta naprednih mreža
• Smart Grids tehnološka platforma i projekti pametnih gradova
• Koncept aktivnih kupaca
• Pilot projekti (programi) naprednih mreža i naprednih mjernih sustava
• Iskustva na projektima financiranima iz EU fondova
• Električna vozila i punionice s gledišta potrošnje električne energije
• Razvoj novih tehnologija na području naprednih mreža s aspekta energetske učinkovitosti
• Značajke EU direktive za učinkovito korištenje električne energije

Mjerni uređaji, sustavi očitavanja i upravljanje potrošnjom

• Mjerni uređaji, sustavi očitavanja i razmjena mjernih podataka
• Daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima
• Informacijsko-komunikacijski sustavi za napredna mjerenja
• Utjecaj razvoja tržišta električne energije na mjerenje i mjerne podatke
• Unaprjeđenje mjernih usluga i usklađenje sa zahtjevima iz 3. energetskog paketa
• Mjerna mjesta proizvođača električne energije (NN i SN)
• Prilagodba opterećenja odnosno upravljanje potrošnjom (engl. demand response) u svjetlu naprednih mreža
• Optimizacija (uravnoteženje) dijagrama (krivulje) opterećenja

Opskrba električnom energijom

• Opskrba električnom energijom kao tržišna djelatnost
• Kvaliteta opskrbe električnom energijom (aspekt pouzdanosti napajanja i kvalitete usluge korisnicima mreže)
• Razvoj različitih proizvoda i tarifnih modela (npr. zelena energija)
• Načini poboljšanja naplate potraživanja od kupaca
• Metode ugovaranja (fiksni i varijabilni ugovori, ugovori s mogućnošću prekida isporuke i sl.)
• Marketing u opskrbnoj djelatnosti (programi lojalnosti, segmentacija kupaca i dr.)
• Analiza kretanja cijena električne energije na tržištu i utjecaj CO2 na formiranje cijene
• Procesi promjene opskrbljivača, ponuda dodatnih usluga (energetska učinkovitost i sl.)
• Mjere za unaprjeđenje usluga i odnosa s korisnicima mreže

Sigurnost korištenja električne energije i zaštita na radu

• Zaštitne mjere od previsokog napona dodira
• Tehnički zahtjevi operatora distribucijske mreže na sigurnost potrošačkih instalacija
• Primjena mjera zaštite na radu u uvjetima prisutnosti elektrana u distribucijskoj mreži
• Mjere za unaprjeđenje zaštite na radu
• Organizacija i statističko stanje zaštite na radu
• Iskustva primjene rada pod naponom