STRATEŠKA KONFERENCIJA ELEKTRODISTRIBUCIJE SLOVENIJE 2021.


Šesta strateška konferenciju slovenske distribucije električne energije naslovljena "Budućnost je električna" održana je, nakon jednogodišnje stanke, u Mariboru 29. rujna 2021. Okvirni program može se ovdje pogledati.
Poslije uvodnog obraćanja ministra infrastrukture RS Jerneja Vrtovca sudionicima Konferencije se videom obratio glavni tajnik EURELECTRICA Kristian Ruby. Rekao je da su dekarbonizacija i elektrifikacija blisko isprepletene, da treba gotovo udvostručiti svoju proizvodnju iz obnovljivih izvora ako želimo ostvariti postavljene ciljeve, te da je zbog toga potrebno ubrzati modernizaciju distribucijske mreže bitna je budući da je gotovo 40% distribucijske mreže u Europi zastarjelo. Ove eje godine postignuta važna prekretnica : proizvodnja iz OIE premašila je proizvodnju iz elektrana s fosilnim gorivom i podmirila 39% potrošnje u Europi. Distribucije same igraju ključnu ulogu u tranziciji, i treba im dati dovoljno slobode i fleksibilnosti za obnovu infrastrukture, mrežne adekvatnosti i otpornosti, i digitalni razvoj kako distribucijska mreža ne bi postala glavna prepreka energetskom prijelazu. Zbog sinteznog prikaza interesantno je pogledati ovo obraćanje: https://www.youtube.com/watch?v=AqijbUTEC1A
Regulatorni aspekt prijelaza u zeleno društvo predstavila je ravnateljica Agencije za energetiku mag. Duška Godina. Naglasila je kako je Agencija posljednjih nekoliko godina bila glavni pokretač razvoja tržišta novim inovativnim pristupima.
Sljedila je rasprava u kojoj su govornici iznijeli svoje poglede na zelenu digitaliziranu distribucijsku mrežu, iz koje navodimo naglaske iz izlaganja predsjednika Uprava slovenskih distribucija.
Predsjednik Uprave Elektro Celja, ujedino predsjednik Gospodarskega interesnega združenja (GIZ) za distribuciju električne energije, mag. Boris Kupec istaknuo je da su novi zahtjevi na sigurnost opskrbe i konkurentnost veliki izazov, te da je potrebna korijenita promjena budući da su kapaciteti mreže, osobito distribucijske, ograničeni.
Predsjednik Uprave Elektro Maribora mag. Boris Sovič rezimirao je: od 2015. godine, kada je održana prva strateška konferencija u Mariboru, potrošnja električne energije povećala se za 3 posto, vršna snaga povećala se za 13 posto, dok je priključena snaga proizvodnih izvora porasla za 26 posto, a broj izvora integriranih u distribucijsku mrežu se utrostručio. Povećana je robusnost i sofisticiranost mreže: udio podzemnih SN i NN vodova povećan je sa 40 na 51 posto, a udio korisnika u naprednom sustavu mjerenja s 38 na 85 posto.
Predsjednik Uprave Elektro Ljubljane mag. Andrej Ribič naglasio je da je potreban novi strateški dokument za tranziciju prema društvu bez ugljika i definiranje novog odnosa između proizvodnje i distribucije s procjenom resursa i vrijemena koje će zahtijevati ta tranzicija.
Predsjednik Uprave Elektro Gorenjske dr. Ivan Šmon istaknuo da je za distribucijske tvrtke dobivanje koncesije za upravljanje komunalnom uslugom od strateške važnosti i ključno za obavljanje djelatnosti distribucijskog operatora u budućnosti
Predsjednik Uprave Elektro Primorske Uroš Blažica naglasio je na potrebu radikalnih promjena u području financiranja i isplativosti.

[Z. Ton.]