OKRUGLI STOL „NOVE MOGUĆNOSTI KOJE OTVARA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV U OKRUŽENJU PREOBRAZBE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA“


Na 13. Danima inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike održan je interesantan Okrugli stol na kojem je razmatrana budućnost distribucijskog sustava - koju su trasirali prvenstveno distribuirani izvori energije sa posljedicama na koncepcijske, tehničko-tehnološke i tržišno-regulatorne aspekte novog položaja distrubucijskog sustava uz pojavu novih aktera. Rasprava se odvijala u znaku 4D na kojima se zasniva energetska transformacija: digitalizacija, dekarbonizacija, decentralizacija i demokracija.

Raspravu je otvorio Živko Radović, predsjednik Komore, a sudjelovali su Ivan Periša i mr.sc. Marina Čavlović iz HEP ODS-a, dr.sc. Marko Vukobratović iz osječkog Base58, dr.sc. Stjepan Sučić iz „Končara“, dr.sc. Ante Marušić s FER-a.

Izložene su prezentacije:

  1. Ivan Periša, dipl. ing. el., MBA: Digitalizacija kao odgovor na izazove u elektroenergetskom sustavu i pokretač novih mogućnosti
  2. Mr.sc. Marina Čavlović: Zakonski okvir kao preduvjet tranzicije distribucijskog sustava u napredni sustav
  3. Dr. sc. Marko Vukobratović: Hibridna više-domenska rješenja za tranziciju elektroenergetike
  4. Dr. sc. Stjepan Sučić: Poslovni modeli za novu generaciju digitalnih platformi u hibridnom EES-u
  5. Prof. dr. sc. Ante Marušić: Utjecaj distribuiranih izvora na promjenu filozofije zaštite distribucijske mreže


Spomenimo i dva izlaganja koja su bila uvodom Okruglom stolu, i u širem smislu ga uokviruju:

Izv.prof.dr.sc. Srđak Skok: Analiza mogućnosti korištenja distribuiranih izvora u pružanju pomoćnih usluga distrubucijskom sustavu, i

Mr.sc. Marina Čavlović: Distrubuirani izvori energije – uzrok preobrazbe elektroenergetskog sustava.


[Z. Ton.]