GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU STUDIJSKOG ODBORA CIGRE C6 – „AKTIVNI DISTRIBUCIJSKI SUSTAVI I DISTRIBUIRANI IZVORI ENERGIJE“


Studijski odbor CIGRE C6 – „Aktivni distribucijski sustavi i distribuirani izvori energije“ nastao je reorganizacijom CIGRE 2002. godine, kada je interes CIGRE proširen i na niže napone. Aktualno područje interesa i rada C6 može se ovdje pogledati.

U listopadskoj „Electri“, časopisu CIGRE, objavljeno je godišnje izvješće o radu C6 – koje je od interesa i za HO CIRED pa ga prenosimo.

[Z. Ton.]