Dani inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike


Trinaesti Dani inženjera elektrotehnike HKIE održat će se od 30. rujna do 2. listopada 2021. u Vodicama. Trebali su se održati prošle godine ali su preskočeni zbog COVID-a, jer se Dane željelo održati „u živo“. Program se može ovdje vidjeti.

HO CIRED ima s HKIE dugu suradnju – od svog utemeljenja, kao prva udruga koja je s Komorom uspostavila stručnu i organizacijsku suradnju.

 

[Z. Ton.]