ENERGIJA I KLIMA NA DNEVNOM REDU SLOVENSKOG PREDSJEDANJA VIJEĆEM EU


U Kongresnom centru na Brdu kod Kranja sastali su se ministri energetike i prometa 22. i 23. rujna raspravljajući na temu zakonodavnog paketa čiji je cilj smanjenje emisija stakleničkih plinova za 55% do 2030.

Prijelaz na zeleniji energetski sustav treba ubrzati jer proizvodnja i korištenje energije čine 75% emisija EU. U tu su svrhu ministri energije raspravljali o preinačenoj Direktivi o promicanju korištenja energije iz obnovljivih izvora i Direktivi o energetskoj učinkovitosti s ciljem postavljanja ambicioznijeg i obvezujućeg godišnjeg smanjenja potrošnje energije na razini EU. Dvije su direktive dio klimatsko-energetskog paketa "Fit for 55" objavljenog 14. srpnja 2021. Raspravljalo se o izazovima koje predstavlja uvođenje masovne e-mobilnosti u ispunjavanju ciljeva za smanjenje emisija iz prometnog sektora. Nastojanja su prema međusektorskim rješenjima koja će omogućiti financijski održivu opskrbu energijom prometnog sektora koja će omogućiti dovoljno energije, osobito na transeuropskim prometnim mrežama.

Uvođenje infrastrukture alternativnih goriva, koja je također dio Paketa, bila će glavna tema neformalnog sastanka ministara prometa. Uspješna europska transformacija mobilnosti u alternativna goriva zahtijeva široku javnu infrastrukturnu mrežu za punjenje koja omogućuje jednostavno i transparentno korištenje.

Više o sastanku ministara energetike i prometa 22. rujna može se pročitati ovdje, a o sastanku ministara prometa 23. rujna ovdje.


[
Z. Ton.]