TEMATSKE PUBLIKACIJE CIGRE SC 6 „DISTRIBUCIJSKA MREŽA I DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA“


Interes koji je pobudilo nedavno objavljeno Izvješće o referatima na ovogodišnjem, virtualnom, savjetovanju CIGRE potaknuo nas je da obavijestimo i o nekim brošurama koje bi mogle biti zanimljive i za hrvatski ODS

Upravljannje imovinom u distribucijskom sustavu s velikim udjelom distribuiranih izvora energije

Upravljanje imovinom osnovna je djelatnost elektroenergetskih tvrtki. Upravljanje imovinom postaje sve složenije zbog neizvjesnosti koje proizlaze iz duljeg vijeka trajanja imovine, inspekcija i održavanja imovine na udaljenim mjestima, čimbenika okoliša, uvođenja distribuiranih izvora energije (DIE), novih zakonskih zahtjeva, zajedno s deregulacijom i konkurencijom na otvorenom tržištu. Prijelaz na ove nove energetske sustave postavlja dodatne izazove operatorima distribucijskog sustava i njihovom upravljanju imovinom. Upravitelji imovine moraju uzeti u obzir veliki prodor distribuiranih izvora energije na svim naponskim razinama, ne znajući kada, gdje i od koga će takva nova postrojenja biti instalirana. Utjecaj DIE na opterećenje i životni vijek imovine distribucijskog sustava još nije dobro proučen na međunarodnoj razini, budući da mnoge komponente nisu praćene u dovoljnim vremenskim razdobljima. Ova publikacija pruža međunarodni pregled trenutnih praksi u upravljanju imovinom i daje jedan ogledni primjer.

Publikacija ima 39 stranica, a sadržaj se može pogledati ovdje.

Pogon sustava potencira suradnju i koordinaciju DSO-TSO

Elektroenergetski sustavi s visokim udjelom distribuiranih izvora energije na razinama distribucijskih napona stvaraju potrebu za novom razinom interakcije između operatora prijenosnih sustava (TSO) i operatora distribucijskih sustava (DSO). Ova tematska publikacija obrađuje dva glavna aspekta odnosa TSO-DSO: operativne promjene koje proizlaze iz prisutnosti DIE i njihovog utjecaja na upravljanje frekvencijom, naponom i ponovnom uspostavom pogona.

Publikacija je rezultat suradnje sa Studijskim odborom SC 2 „Pogon i vođenje EES“, ima 87 stranica, a sadržaj se može pogledati ovdje.

Obje se publikacije mogu pogledati u sjedištu HO CIRED-a

[Z. Ton.]