ODRŽANA RADIONICA PILOT-PROJEKTA UVOĐENJA NAPREDNIH MREŽA


“Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža” strateški je projekt u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ Europskog fonda za regionalni razvoj: jednog od pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Cilj projekta je digitalizacija distribucijske mreže i uvođenje sustava napredne mreže:

- uspostavom napredne mjerne infrastrukture koja će omogućiti precizniji izračun gubitaka i lociranje područja s povećanim gubicima u distribucijskoj mreži te praćenje potrošnje električne energije i aktivno upravljanje potrošnjom na razini krajnjih korisnika

- razvojem i optimizacijom postojeće mreže zamjenom transformatora energetski učinkovitijima što će doprinijeti smanjenju tehničkih gubitaka

- automatizacijom mreže što će povećati pouzdanost napajanja u vidu smanjenja trajanja neplaniranih prekida te omogućiti primjenu tehničkih preduvjeta za širu integraciju obnovljivih izvora energije.

Ciljevi Projekta ostvarit će se kroz tri tehničko-tehnološke aktivnosti:

- aktivnosti vezane uz uspostavu napredne mjerne infrastrukture:

  • zamjena postojećih brojila naprednim brojilima kod krajnjih kupaca
  • opremanje transformatorskih stanica na srednji napon/niski napon sumarnim brojilima
  • opremanje transformatorskih stanica na srednji napon/niski napon PLC koncentratorima.

- aktivnosti vezane uz razvoj i optimizaciju konvencionalne mreže:

  • zamjena postojećih transformatora energetski učinkovitima.

- aktivnosti vezane automatizaciju srednjenaponske mreže:

  • ugradnja rastavnih sklopki
  • ugradnja sklopnih blokova sa sekundarnom opremom.

Pilot sustav napredne mreže u uvodi se na distribucijskim područjima Elektra Zagreb, Elektra Zadar, Elektroslavonija Osijek, Elektrodalmacija Split i Elektrojug Dubrovnik – koja su izabrana kao reprezentativna za

- veliko distribucijsko područje koje odgovara obuhvatu velikih gradova, u kojima je koncentracija potrošača najveća te su stoga najveći gubici i potencijalna ušteda, odnosno

- srednje distribucijsko područje koje odgovara obuhvatu gradova srednje veličine, koji predstavljaju najčešću vrstu naselja u Republici Hrvatskoj.

Glavni očekivani rezultati projekta su:

- smanjena razina gubitaka u distribucijskoj mreži u kojoj je primijenjen koncept naprednih mreža u 2023. godini u odnosu na 2014. godinu za 1,1%.

- povećan broj dodatnih korisnika povezanih s naprednim mrežama u 2023. godini u odnosu na 2014. godinu za 24.000 korisnika.

Nositelj projekta je HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.

U cilju informiranja javnosti održane su do sada tri radionice u kojima je predstavljan Projekt: prvu je pripremila Elektroslavonija Osijek početkom prosinca 2020., drugu Elektra Zadar početkom ožujka 2021. i treću nedavno Elektra Zagreb.

Ovdje su poveznice za Program ove treće radionice i za Objavu za medije, a snimku ove Radionice može se pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=fqKPhQ-9GYo.

Za napomenuti je da je HO CIRED promovirao napredne mreže još u lipnju 2011. - tematskom skupom/seminarom „Napredna distribucijska mreža“. Održane prezentacije mogu se pogledati na http://www.ho-cired.hr/index.php/prezentacije/domaci-skupovi/227-tematski-skup-napredna-distribucijska-mreza-prezentacije.

Pilot projekt Zagreb foto jpg