OPERATORI DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA KAO SUDIONICI EUROPSKIH PROJEKATA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA


Europska komisija usvojila je krajem 2020. prijedlog za reviziju EU uredbe o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu (Uredba TEN-E (EU) 347/2013). Početkom ožujka završila je javna rasprava o prijedlogu revizije – u kojoj su sudjelovali i Operatori distribucijskih sustava.

Uredbu TEN-E usvojio je Europski parlament i Vijeće 2013. za planiranje prekogranične energetske infrastrukture, prvenstveno za razvijanje unutarnjeg energetskog tržišta EU. Njen je glavni cilj potpora projektima od zajedničkog interesa (Projects of Common Interest: PCI) koji povezuju energetske mreže država članica, povezuju regije koje su trenutno izolirane od europskih energetskih tržišta, pojačavaju postojeće prekogranične veze i pomažu apsorpciju energije iz obnovljivih izvora.

PCI predlaže Europska komisija, a prihvaća Europski parlament i Vijeće, svake dvije godine. Ove godine utvrdit će se peta lista - još po postojećoj Uredbi iz 2013.

Kroz proteklo gotovo desetljeće od donošenje Uredbe energetski se sector bitno promijenio: u novom Europskom zelenom planu glavni je cilj potpuna dekarbonizacija gospodarstva EU putem inovativnih tehnologija i integriranjem energetskih sustava, kao i jačanje njihovih veza s digitalnim i transportnim sustavima.

Ova strateška preorijentacija slijedi dogovoreno smanjenje emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. u usporedbi s razinom 1990. U tom cilju mora se značajno povećati proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora da bi se do 2050. godine postigao udio veći od 80% proizvodnje iz obnovljivih izvora.

Konkretnije, do 2030. godine očekuje se dodatnih 510 GW iz obnovljivih izvora - od čega će 70% biti povezano na razini distribucijske mreže. (O tome je već pisano predstavljajući stratešku studiju “Connecting the dots”: http://www.ho-cired.hr/novosti/403-odrzana-je-prva-globalna-rasprava-vodecih-operatora-distribucijskih-sustava )

Četiri udruge koje predstavljaju operatore elektrodistribucijskih sustava na razini EU-a: CEDEC, E.DSO, Eurelectric, GEODE, – pozdravile su prijedlog revizije, naglašavajući potrebu promjene načina razmišljanja: novi pristup “projektima od zajedničkog interesa“, uz uvažavanje rezultata programa Horizon Europe.

Predlaže se slobodniji i otvoreniji pristup određivanju prekograničnih projekata, kako bi se razmotrili ne samo veleprijenosna mreža nego i lokalni, decentralizirani projekti naprednih mreža koji donose pozitivne učinke u više država, napr. u integraciji obnovljivih izvora, rješavanju zagušenja i izbjegavanju negativnih vanjskih učinaka. U tom novom pristupu bili bi:

  • Projekti koji povezuju izolirane sustave - npr. otoci
  • Projekti između država članica koji koriste digitalne platforme u naprednim mrežama s obje strane granica
  • Projekti koji vode širem usvajanju sličnih koncepata u cijeloj Europi, poput rješenja za napredne mreže u više država članica
  • Projekti koji unapređuju europski pristup fleksibilnosti i koji proširuju angažman potrošača.


Udruga europskih ODS-a predlaže prilagođavanje kriterija za napredne mreže za sudjelovanje u Projektima od zajedničkog interesa kako bi se u sufinanciranje uključila infrastruktura do niskog napona (<10kV).

Podsjeća se i na trenutna regulatorna ograničenja u smislu administrativne složenosti i odnosa fonda za europsko povezivanje (CEF) I nacionalne participacije. Smatra se da ODS-ovi, u novom klimatskom I energetskom okruženju, nisu dovoljno prepoznati kao nezavisni subjekti I da se novi TEN-E treba dograditi u tom dijelu.

Zajednička izjava europskih udruga ODS-ova može se ovdje vidjeti.

[Z. Ton.]