IZV. PROF. DR.SC. HRVOJE PANDŽIĆ IZABRAN JE ČLANOM SURADNIKOM U RAZREDU ZA TEHNIČKE ZNANOSTI HAZU


Pandzic

Rođen je 1984. u Zagrebu. Diplomirao je 2007. i doktorirao 2011. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Docentom je izabran 2014. a izvanrednim profesorom 2017. godine. Znanstveno se usavršavao tri mjeseca tijekom 2010. na Sveučilištu Castilla-La Mancha u Španjolskoj i 2012. – 2014. na Sveučilištu Washington u Seattleu, SAD.


Predstojnik je Zavoda za visoki napon i energetiku od 2020. godine. Član je Odbora za istraživanje i inovacije FER-a od 2015. godine


Objavio je 32 izvorna znanstvena rada - registrirana u bazi podataka Current Contents (CC), 64 rada u bazi Web of Science (WoS), 67 radova u bazi Scopus i 198 radova u bazi Google Scholar.


Član je uredništva prominentnih znanstvenih časopisa „IEEE Transactions on Power Systems“ i „Automatika“, gostujući je urednik nekoliko drugih publikacija, pozvani je predavač na stranim sveučilištima, ljetnim školama i znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, sudjelovao je u organizaciji i uređivao je zbornike radova nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Bio je članom povjerenstva za obranu disertacije na danskom i francuskim sveučilištima (uključivo parišku École Normale Supérieure) te na FER-u.  


Vodio je pet međunarodnih znanstvenih projekta na FER-u, uključujući tri projekta iz programa Obzor 2020, te četiri projekta u Hrvatskoj.


Koautor je tri srednjoškolska udžbenika. Uveo je predmete „Spremnici energije“ na FER-u i mostarskom FSRE gdje uvodi i predmet „Energetska tržišta i ekonomika u energetici“. Primijenio je svoja znanstvena dostignuća na izgradnji baterijskog spremnika energije uz fotonaponsku elektranu na otoku Visu i na izgradnja baterijskog spremnika energije uz brze punionice za električna vozila.


Njegov doprinos razvoju gospodarstva u Hrvatskoj je u dosadašnjih jedanaest seminara, te u voditeljstvu deset tehnologijskih i znanstveno-stručnih projekata te u suradnji na preko 150 stručnih projekata od kojih se većina odnosi na izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja elektrana i kupaca u elektroenergetski sustav, a ostatak uključuje optimizaciju razvoja distribucijskih elektroenergetskih mreža u Hrvatskoj, mjerenje otpora uzemljenja u elektroenergetskim objektima, idejno rješenje za koordiniranu sistemsku regulaciju napona i jalove snage, sustave podešenja relejne zaštite te studiju isplativosti i odabir tehnologije za nuklearne elektrane u Sudanu. Njegova je djelatnost od posebnog značaja navedena ovdje.


Hrvoje Pandžić nositelj je brojnih nagrada i priznanja.


Čast nam je istaknuti njegovu spremnost suradnji s HO CIRED-om: i neformalnim konzultacijama i stručnim doprinosom na Savjetovanjima i seminarima.


Čestitamo na velikom priznanju!


Ranije izabrani članovi HAZU s Fakulteta elektrotehnike i računarstva navedeni su na www.fer.unizg.hr/o_fakultetu/povijest/akademici


[Z. Ton.]