Okrugli stol PRAVNE I TEHNIČKE PRETPOSTAVKE ZA UČINKOVITU REALIZACIJU PRIHVATA DISTRIBUIRANIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pravila

Okrugli stol

PRAVNE I TEHNIČKE PRETPOSTAVKE ZA UČINKOVITU REALIZACIJU PRIHVATA

DISTRIBUIRANIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ovaj Okrugli stol HO CIRED-a trebao se održati 24. studenog 2020. kao rasprava pozvanih stručnjaka iz realnog sektora, gospodarstva, sveučilišta i ministarstva, i pristutne javnosti – ali se morao otkazati zbog epidemiološke sigurnosti. Pozvani sudionici poslali su svoje komentare na temu skupa, i na tom je temelju sastavljeno ovo izvješće.

To je ujedino i doprinos HO CIRED-a javnoj raspravi koju je raspisao HEP ODS d.o.o. vezano uz prijedlog novih Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.
U tehničkom dijelu problematike predlaže se standardizacija ugradnje tronamotnih transformatora 110/10(20)/20 kV zbog ubrzavanja prelaska distribucijske mreže na 20 kV, s posljedičnom mogućnošću priključivanja izvora većih snaga.

U metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu predlaže se korištenje plitkog pristupa u određivanju naknade za priključenje izvora, umjesto postojećeg dubokog (kako to proizlazi iz čl. 33 Zakona o energiji) - kao poticajniji za investitore, realniji za razvitak mreže i u duhu jedinstvenog europskog energetskog tržišta. (Za temeljitiji uvid u ovaj prijedlog pogledati „Energiju“, 6, 2006., i referat SO4-16 na 1. (7. ) savjetovanju HO CIRED-a 2008.)

U definiranju modela mreže za alokaciju troškova koji proizlaze iz Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka treba poboljšati koordinaciju operatora distribucijske i prijenosne mreže i usuglasiti metodologiju.

U slučaju sunčanih elektrana predlaže se mrežu analizirati prema injekciji 70% nazivne snage elektrana, a elektrane opremiti pretvaračima za prigušivanje izlazne snage.

Nazivni napon mreže za koju se određuje naknada za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži za planirano proizvodno postrojenje treba jednoznačno odrediti.

U proceduri realizacije projekta distribuiranog izvora električne energije treba usuglasiti dinamiku potrebne dokumentacije i pratećih financijskih ulaganja, kako bi se investitora opterećivalo realnim troškovima prema fazama realizacije projekta.

U prostorno planskoj dokumentaciji jedinica područne i lokalne samouprave treba predvidjeti

zone moguće izgradnje obnovljivih izvora.

U Zakonu o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13, 102/15, 68/18, 52/19 – dalje: ZOTEE) potrebno je

  • uvesti prijelazno razdoblje u kojem bi proizvođač električne energije imao pravo privremenog sudjelovanja na tržištu električne energije od izlaska iz pokusnog rada do dobivanja dozvole za proizvodnju
  • uvesti pojam „agregatora“, kako je definiran u HOPS-ovim Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, i definirati njegovu ulogu na tržištu električne energije
  • uvesti pojam „energetske zajednice građana“, kako je definirana Direktivom 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije od 5. lipnja 2019 i tretirana u paketu Europskog vijeća Čista energija za sve Europljane.

U Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu potrebno je

  • odrediti posljedice ako operator sustava ne poštuje rokove za izdavanje i dostavu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka

Predlaže se koherentna revizija tarifa i tarifnih modela, s obzirom na novu ulogu potrošača (napredna brojila), planiranje razvoja mreže, utjecaj distribuiranih izvora, poslovnu politiku operatora.

[Z. Ton.]