ODRŽANA Deseta skupština Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (HO CIRED)


Deseta Skupština HO CIRED mrežno je održana je 26. studenog 2020. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Djelatnost HO CIRED-a od Skupštine 25. studenog 2019. do 25. studenoga 2020.
2. Financijski izvještaj za 2019.
3. Plan rada za 2021.
4. Financijski plan za 2021.
5. Ostalo

Skupštini se odazvao dovoljan broj članova za donošenje pravovaljanih odluka.

Mrežnim glasovanjem članova HO CIRED-a sve su točke dnevnog reda prihvaćene kako su predložene.