Prof. dr.sc. Igor Kuzle dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje tehničkih znanostiNagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje tehničkih znanosti za 2019. dobio je prof. dr.sc. Igor Kuzle - redoviti profesor i predstojnik Zavoda za visoki napon i energetiku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu – za znanstvene radove u primjeni različitih koncepata upravljanja naprednim elektroenergetskim mrežama u svrhu povećanja fleksibilnosti elektroenergetskog sustava te omogućavanja masovne integracije obnovljivih izvora energije.

Znanstveno djelo „Primjena različitih koncepata upravljanja naprednim elektroenergetskim mrežama u svrhu povećanja fleksibilnosti elektroenergetskog sustava te omogućavanja masovne integracije obnovljivih izvora energije“ sastoji se od 19 znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima. Radovi su povezani u cjelinu koja se bavi primjenom različitih koncepata upravljanja naprednim mrežama u svrhu povećanja fleksibilnosti i učinkovitosti pogona elektroenergetskog sustava u uvjetima nesigurnosti koju unosi masovna integracija obnovljivih izvora energije. U znanstvenom djelu su kroz navedene radove predloženi različiti koncepti upravljanja naprednim mrežama kroz koordinaciju nadzora i vođenja različitih tehnologija poput: virtualnih elektrana, električnih vozila, spremnika energije, više-energijskih mreža i mikromreža, elektroničkih regulatora vjetro, hidro i solarnih elektrana te naprednih sinkroniziranih mjernih uređaja i ostalih senzora kao rješenje za masovnu integraciju obnovljivih izvora energije. Razvijeni su statički i dinamički modeli navedenih tehnologija te su istraženi različiti koncepti upravljanja te kroz njihovu koordinaciju kako bi im se optimirao pogon, smanjili troškovi pogona i povećala fleksibilnost elektroenergetskog sustava, čime se omogućava velika penetracija obnovljivih izvora energije. Za validaciju većine razvijenih modela korišteni su stvarni podatci prikupljeni mjerenjima u postrojenjima elektroenergetskog sustava Hrvatske čime se dokazala i njihova praktična primjena.

Radovi objedinjeni u ovu nagrađenu cjelinu naslovljenu „Primjena različitih koncepata upravljanja naprednim elektroenergetskim mrežama u svrhu povećanja fleksibilnosti elektroenergetskog sustava te omogućavanja masovne integracije obnovljivih izvora energije” navedeni su ovdje. Svi su ovi radovi ostvareni su u suradnji s vlastitim doktorandima i znanstvenicima iz inozemstva.

U ime Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije - jednog od predvodnika promocije naprednih mreža od svoga utemeljenja – veselimo se ovom meritornom priznanju i čestitamo profesoru Kuzleu na Nagradi.

Z. Ton.