Položen kabel 20 kV između Vinišća i otoka Drvenik Veli


Otok Drvenik Veli dvostrano je povezan, kao osnovni uvjet sigurnosti opskrbe, s kopnenom mrežom. S jedne je strane povezan podmorskim kabelom od Vinišća na kopnu do naselja Drvenik Veli. S druge strane povezan je podmorskim kabelom preko otoka Drvenik Mali na puntu uvale Voluja na kopnu.

Postojeći podmorski kabel od Vinišća (KK Kovačišće) na kopnu do otoka Drvenik Veli (TS 20(10)/0.4 kV "Drvenik Veli 4") dotrajali je kabel nedovoljnog presjeka: IPZO 23, 3´35 mm2, a položen je 1966.

Zamjenom ovog starog kabela povećana je sigurnost napajanja otoka i povećana prijenosna moć pa su stvoreni uvjeti za priključivanje novih potrošača. Osim toga, stari je kabel imao izolaciju uljem a novi je izoliran umreženim polietilenom pa se poboljšavaju ekološki standardi. Rekonstruirana je i priobalna zaštita na strani Vinišća, a nova je izgrađena na strani otoka Drvenik Veli.

Parametri su novog kabela: XHE 49/24, 3´120/16 mm2, 12/20/24kV, a dužina trase je 3434 m. Kabel je proizvod „ELKA d.d.“, Zagreb, a spojnice su vlastiti izum djelatnika Elke i HEP-a.

Ovaj zahtjevan posao, u uvjetima epidemije Kovid-a 19, izvršili su djelatnici splitske „Elektrodalmacije“ u suradnji s tvrtkom „Krka Sub Maris d.o.o.“

To je četvrti podmorski kabel položen ove godine. Ranije su položeni: Ugljan – Rivanj  u dužini 450 m, Traget (Murter) – Pirovac u dužini 900 m, i Silba – Premuda u dužini 8000 m (o čemu smo već je već pisali).

Planirano je još položiti tri podmorska kabela: 20 kV Lukoran – Iž u dužini 3800 m, 35 kV Podgora – Hvar u dužini 12000 m, i 20 kV Fažana – Brioni u dužini od 2300 m.

(Zahvaljujemo na podacima i slikama Hrvoju Jeliću, dipl.ing., koordinatoru terenskih aktivnosti „Elektrodalmacije Split“ – koji je o problematici napajanja srednjodalmatinskih otoka iscrpno izložio na 4. savjetovanju HO CIRED-a 2014.)


Z. Ton