Razgovor sa Tomislavom Dražićem, direktorom DP Zadar


DP Zadar ima dugu obalu i brojne otoke. Uspješno je rješeno polaganje podmorskog kabela Silba-Premuda. To je značajna vijest koja je zabilježena na web stranici HO CIRED.

Nastavno na tu vijest, postavili bi Vam nekoliko pitanja:

Koje su još prioritetne investicije u spajanje otoka u vašem DP-u?

To je polaganje novog PKB 35 kV Kožino – Ugljan (KK Ćinta)

  • uz izvješće o stanju 35 kV PKB Kožino - Ugljan – D.Otok:
  • kabel je u fazi projektiranja

rekonstrukcija postojećeg 35 kV zračnog DV. U fazi je rekonstrukcija.

  • Koje su još prioritetne investicije u spajanje otoka u vašem DP-u?

- PKB 10(20) kV Lukoran Duboka – IŽ

- PKB 10(20) kV Zadar – Preko

- PKB 35 kV Kožino – Ugljan - Dugi Otok

- PKB 10(20) kV Rivanj – Sestrunj

- PKB 10(20) kV Sestrunj – Tun

- PKB 10(20) kV Tun – Molat

- PKB 10(20) kV Molat – Ist

- PKB 10(20) kV Ist – Silba

- PKB 10(20) kV Tun – Zverinac

- PKB 10(20) kV Zverinac – Božava

- PKB 10(20) kV Drage – Vrgada

- TS 110 kV Zadar Istok – spoj na 35 kV kabel za TS 35/10 kV Kukljica

Koje su kritične točke u mreži?

Kritične točke u mreži na otocima su nepristupačni i stari dalekovodi 10 kV koji redovito kabliramo kroz godišnje planove investicija. Trenutno smo u postupku rekonstrukcije DV 35 kV Ugljan - Dugi otok u dužini 5,6 km,a izvoditelj radova je tvrtka Dalekovod d.d.

Kakvo je stanje postojećih kabelskih veza prema otocima?

Starost kabela navedenih u prvoj točki je od 45-60 godina i potrebno ih je što prije zamijeniti kako bi se osiguralo pouzdano napajanje električnom energijom. Za neke od ovih kabelskih veza je već pokrenut postupak javne nabave, ugovaraju se hidrografske izmjere i projektiranje za ostale kabelske veze i plan ih je sve zamijeniti u narednih 10 godina.

Kako DP Zadar rješava zahtjeve za ostvarenje priključaka za OIE (vjetar, solar) na svom području?

Aktivnosti na priključenjima OiE na našem području možemo podijeliti u nekoliko kategorija ovisno o veličini priključne snage proizvođača. U zadnjih 6 mjeseci bilježimo veliki broj zaprimljenih zahtjeva za priključenja postojećih kupaca kategorije kućanstvo sa vlastitom proizvodnjom. Tako smo npr. u vremenu od 10.mjeseca prošle godine do danas izdali ukupno 60-tak Obavijesti odnosno EES za ovu vrstu integriranih solarnih elektrana. Od istih smo do danas priključili dva ovakva Korisnika mreže, a nekoliko njih je u fazi izdavanja Potvrda za trajni paralelni pogon sa mrežom. Dakle, radi se o proizvođačima malih priključnih snaga za pokrivanje prvenstveno vlastite potrošnje (priključne snage u smjeru proizvodnje do visine snage postojećeg kupca). Osim ove vrste proizvođača imamo u fazi obrade i izdavanja nekoliko EES za priključenja postojećih kupaca poduzetništvo sa vlastitom proizvodnjom (što na NN, a što na SN naponskoj razini).

U zadnjih nekoliko mjeseci radimo u suradnji sa Sektorom za upravljanje imovinom HEP ODS-a na izradi EOTRP-a SN za nekoliko velikih neintegriranih proizvođača na našem području. Od kojih ističemo neke:

- FNE DUB (9,90 MW) na širem području Grada Zadra;

- FNE VELEBIT OBROVAC (7,35 MW) na području Grada Obrovca;

- FNE ZEMUNIK (4,00 MW) na području Općine Zemunik;

- FNE GRBE (9,90 MW) na širem području Grada Nina;

- FNE MARINOVAC (4,00 MW) na području Općine Škabrnja;

Potrebno je naglasiti da smo u zadnje dvije godine priključili dvije velike neintegrirane elektrane na elektrodistributivnu mrežu našeg područja, a one su:

- Elektrana na biomasu ŠOPOT (4,90 MW) na širem području Grada Benkovca i

- VE JASENICE 1 (10,00 MW) na širem području Grada Obrovca.

Kakva je uloga domaćih proizvođača i izvođača u  realizaciji održavanja I investicija u

DP Zadar?

Svi okvirni sporazumi na području Elektre Zadar (za građevinske, elektromontažne, geodetske radove i ostale usluge) su sklopljeni s lokalnim izvođačima (temeljem provedenih javnih nadmetanja).

Od većih investicija trenutno su u izgradnji:

- TS 110 kV Zadar Istok gdje je nositelj ugovora KONČAR-Inženjering za energetiku i transport d.d. za dobavu i ugradnju elektro opreme, a ugovor za dobavu i isporuku energetskih transformatora je sklopljen s BRODOMERKUR ENERGETIKOM d.o.o. iz Splita

- rekonstrukcija TS 110 kV Biograd – nositelj ugovora KONČAR- Inženjering za energetiku i transport d.d.

Sav strateški materijal se nabavlja na nivou ODS-a sukladno postupcima javne nabave.