Održan seminar HO CIRED-a „Digitalne platforme za vertikalno integrirani distribucijski sustav“.


digitalne platformeU organizaciji Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (HO CIRED) i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE) održan je 9. ožujka 2020. u glavnoj zgradi HEP-a cjelodnevni seminar „Digitalne platforme za vertikalno integrirani distribucijski sustav“.

U nastojanju da se otvori što većem dijelu distributivne zajednice HO CIRED je organizacijom ovog Seminara omogućio realnom sektoru: proizvođačima i dobavljačima opreme za distribucijski sustav, da izlože svoje viđenje aktualnih potreba sustava. Za prvu takvu akutnu temu uzete su - na prijedlog „Končar-Inženjeringa za energetiku i transport“ (dr.sc. Goran Leci) i HEP ODS-ovog Sektora za vođenje sustava“ (Ivan Periša, dipl.ing.) -  digitalne platforme kao ključna sučelja naprednih mreža.

Za seminar se prijavilo šezdesetak sudionika – koji su imali priliku iz prve ruke čuti aktualno stanje i postojeće tendencije digitalne transformacije elektroenergetskog sektora kao posljedice decentralizacije proizvodnje električne energije, razvoja tržišta električne energije i automatizacije elektroenergetskih podsustava.

Nakon pozdravnog govora organizatora uvodno izlaganje imao je direktor Sektora za vođenje sustava HEP ODS-a Ivan Periša na temu Digitalne platforme u naprednim distribucijskim mrežama.

Periša je istaknuo da je opredjeljenje za čistom energijom jedan od glavnih pokretača promjena u sektoru energetike pa tako i elektroenergetike.

- Posljedični zaokret prema proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije, dovesti će do značajnih promjena u načinu funkcioniranja elektroenergetskog sustava. Ako uzmemo u obzir podatak da se veliki dio instalirane snage obnovljivih izvora energije u nekom elektroenergetskom sustavu upravo priključuje na naponske razine distribucijske mreže, valja zaključiti da će se najznačajnije promjene događati upravo u distribucijskom sustavu, odnosno, da će doći do značajne promjene operatora distribucijskog sustava - potreba za aktivnim operatorom mreže. Dakle, sam elektroenergetski sustav od centraliziranog postaje decentraliziran, a distribucijska mreža od pasivne postaje aktivna. 

Dosadašnje ustaljene funkcije vođenja, odnosno, pogona distribucijske mreže su pred velikim izazovima koje donose spomenute promjene, a odgovor na pitanje kako osigurati pouzdanu opskrbu u mreži sa složenim značajkama sastavnica i pogona se može naći u naprednim (distribucijskim) mrežama i snažnoj digitalizaciji – objasnio je direktor Sektora za vođenje HEP ODS-a.

U svom izlaganju Periša je dodao da su digitalne platforme prije svega nezaobilazna tema u svakoj analizi prilika koje nam donosi digitalno doba odnosno da su digitalne platforme sučelja koja koriste Internet/mrežu za povezivanje različitih entiteta, kako bi se omogućila i olakšala njihova međusobna digitalna interakcija i na taj način omogućilo stvaranje usluga dodanih vrijednosti koje će biti u funkciji rješavanja sve složenijih poslovnih izazova za operatore distribucijskih sustava danas i u budućnosti.

Na kraju je zaključio kako je tehnološka otvorenost proizvođačkih rješenja jedan od osnovnih preduvjeta za uspješnu platformizaciju u operatorima sustava. Otvorenost se očituje u neovisnosti o hardveru primjenom računalnih oblaka kod samih operatera (engl. private cloud), primjeni javno dostupnih ključnih programskih biblioteka (engl. open source core) i podijeljenom odgovornošću za razvoj ključnih funkcija između proizvođača i korisnika, kroz partnerski odnos za postizanje najveće dodane vrijednosti u prilagođenom rješenju (engl. customization).

Na seminaru su prikazane platforme nekoliko renomiranih, u Hrvatskoj prisutnih, proizvođača: Mario Bazina iz Schneider Electric-a opisao je „EcoStruxure“, Mario Valčić iz Siemensa izložio je „MindSphere“, Saša Milinović iz ABB-a prezentirao je „Ability“, Vedad Ćosić iz Phoenix Contact-a ocrtao je „Proficloud: računarstvo u oblaku” I konačno dr.sc. Stjepan Sučić iz „Končar – Inženjeringa za energetiku i transport“ predstavio je platformu „Proza Net“.

Sve ove prezentacije mogu se slobodno pregledati na http://ho-cired.hr/prezentacije/386-seminar-digitalne-platforme-za-vertikalno-integrirani-distribucijski-sustav-prezentacije

Poslije ovih izlaganja razvila se živa rasprava o filozofiji i modalitetima digitalnih platformi i njihovih rješenja.

 

[Andrea Lovrinčević, HEP ODS Odjel za informiranje, i Zdenko Tonković, tajnik HO CIRED]