Održan seminar Ho CIRED-a : Izazovi kvalitete opskrbe električnom energijom u novom okruženju


Hrvatski ogranak Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (HO CIRED), u zajednici s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike (HKIE), održao je 29. listopada 2019. seminar „Izazovi kvalitete opskrbe električnom energijom u novom okruženju“

Na seminaru je obrađena tematika kvalitete opskrbe električnom energijom koja obuhvaća kvalitetu usluge, pouzdanost napajanja i kvalitetu napona kroz pregled zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za kvalitetu električne energije, njihov utjecaj s aspekta operatora sustava i korisnika mreže, kao i moguća tehnička rješenja u nadzoru i održavanju kvalitete električne energije u propisanim granicama. Promjene u načinu funkcioniranja elektroenergetskog sektora, kao posljedica postupne decentralizacije proizvodnje električne energije te razvoja tržišta električne energije, dovode do sve složenijih sastavnih dijelova i pogona distribucijske mreže. Novo okruženje u kojega postupno ide elektroenergetski sustav donosi niz izazova, a jedan od značajnijih je upravo kako osigurati sigurnu i pouzdanu opskrbu korisnika mreže električnom energijom propisane kvalitete.

Ova je problematika izložena kroz 11 tematskih cjelina

Seminar je započeo pozdravnim govorom Gorana Šagovca, predsjednika Studijskog odbora „Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“ HO CIRED-a, koji je organizator seminara.

Nastavio je voditelj seminara Ivan Periša iz HEP ODS-a koji je izložio prvu temu seminara pod naslovom „Izazovi kvalitete električne energije u novom okruženju“. Glavni je izazov osigurati pouzdanu i sigurnu opskrbu korisnika mreže električnom energijom propisane kvalitete u distribucijskoj mreži, kojoj se tradicionalni operativni model mijenja u onaj s dvosmjernim tokom energije uzrokovanim pojavom distribuiranih jedinica proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Dodatne zahtjeve postavljaju i novi zakonski propisi kao što su „Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom“.

Upravo je te propise predstavio sljedeći izlagač dr.sc. Lahorko Wagmann iz HERA-e. Dao je kratak pregled propisa uz osvrt regulatora na dosadašnja iskustva u primjeni „Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom“ te buduće ciljeve i izazove. Pojasnio je pojmove opći, zajamčeni i zadani standardi koje operator mreže treba ispoštovati. Prezentirao je vrijednosti parametara iz HEP ODS-ovog godišnjeg izvješća za 2018. uz komentar da se pokazatelji kvalitete usluge, pouzdanosti napajanja i kvalitete napona poboljšavaju. Napomenuo je da se od 1. siječnja.2020. otvara mogućnost da korisnici mreže traže naknadu za nepoštivanje zajamčenih standarda iz područja pouzdanosti napajanja (pojedinačno trajanje prekida napajanja) uz preduvjet ugrađenog naprednog brojila koje može evidentirati bitne parametre prekida napajanja. Također je napomenuo da će HERA tražiti audite od vanjskih tvrtki kako bi se provjerili podaci koje HEP ODS vodi o kvaliteti opskrbe.

Dora Mešić iz HEP ODS-a predstavila je u izlaganju „Prilagodba operatora distribucijskog sustava 'Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom'“ aplikacije za odnose s korisnicima mreže (ASEBA) i za praćenje pokazatelja pouzdanosti napajanja (DISPO) koje HEP ODS koristi u svrhu praćenja pokazatelja i statističkih podataka potrebnih za izradu izvještaja u skladu sa zahtjevima iz „Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom“ i za izradu izvještaja za HERA-u. Na ovu se temu razvila rasprava vezana uz penalizaciju prekoračenja propisanih vrijednosti iz Uvjeta.

Damir Pirić iz HEP ODS-a detaljnije je kroz temu „Operator distribucijskog sustava i pouzdanost napajanja“ prikazao mogućnosti aplikacije DISPO u praćenju i izvješćivanju o pouzdanosti pogona distribucijske mreže. Prikazao je i dodatnu mogućnost izrade automatizirane obavijesti o kvaru prilikom zastoja u napajanju koja se distribuira pozivnom centru HEP ODS-a te službama i odjelima unutar odgovarajućeg distribucijskog područja. Predstavio je i započete postupke povezivanja upravljačkog SCADA sustava s aplikacijama DISPO i ASEBA.

U sljedećoj temi „Utjecaj tehnologija punionica EV i baterijskih spremnika na kvalitetu električne energije“ prezentirao je Ivan Pavić s FER-a mjerenja strujnih viših harmonika pri različitim tipovima punionica i električnih vozila, te s različitim profilima punjenja. Naglašeno je da problem s punionicama nije povećanja potrošnja električne energije radi većeg broja punjača, nego je kritično vršno opterećenje, tj. angažirana snaga punionica. Razvila se rasprava na koji način upravljati takvom potrošnjom i kako utjecati na vršnu potrošnju punionica: cijenom električne energije i upravljivom potrošnjom putem smart metering sustava.

Mr.sc. Irena Šagovac iz HEP ODS-a pokazala je u izlaganju „Narušena kvaliteta električne energije i korisnici mreže“ na primjerima iz prakse na koji se način kvarovi i poremećaji u elektroenergetskoj mreži šire i uzrokuju smetnje u napajanju korisnika mreže. Prikazano je i nekoliko slučajeva negativnog povratnog utjecaja samih korisnika mreže (potrošača i proizvođača) na parametre kvalitete napona u mreži.

Dr.sc. Zvonimir Klaić s osječkog FERIT-a pokazao je u izlaganju „Ekonomska procjena poremećaja kvalitete električne energije“ koliki su gubici proizvodnje i troškovi proizašli iz narušene kvalitete napona (velikog broja propada napona) na primjeru mjerenja kvalitete napona na priključku jednog proizvodnog poduzeća. Prikazana je usporedba simulacije i stvarnih mjerenja naponskih poremećaja koji su troškove uzrokovali.

Mr.sc. Ronny Steinert iz A-Eberle-a prikazao je u izlaganju „Izazovi kvalitete opskrbe električnom energijom s aspekta utjecaja decentralizirane proizvodnje“ s kojim sve mogućim negativnim povratnim utjecajem postrojenja distribuirane proizvodnje mogu djelovati na distribucijsku mrežu; uglavnom su to viši harmonici i povišenja razine napona. Sve gore navedeno moguće je spriječiti pravovremenim mjerenjem kvalitete napona odgovarajućm uređajima.

Ivan Vlahović iz Tectre predstavio je u prezentaciji „Sustav za prikupljanje i obradu podataka o kvaliteti električne energije“ kako bi trebao izgledati centralni sustav za praćenje i nadzor kvalitete električne energije, pri čemu treba voditi računa o zahtjevima regulatora i operatora mreže u smislu mogućnosti izrade izvještaja.

Silvio Preglej iz ECCOS inženjeringa predstavio je u izlaganju „Okvir za provođenje kontinuiranog, iterativnog upravljanje kvalitetom električne energije“ jedan sustav za trajno praćenje kvalitete električne energije baziran na mjernim uređajima proizvođača Schneider Electrica, te predstavio najnoviju verziju mjernog uređaja ION 9000.

Dr.sc. Stjepan Sučić iz Končar KET-a prezentirao je posljednju temu seminara „Sustav za upravljanje kvalitetom električne energije u stvarnom vremenu“ kroz koju je obradio mogućnost implementacije podataka s uređaja za trajno praćenje kvalitete električne energije i obračunskih mjernih podataka s brojila u SCADA sustav. Tehničke sposobnosti SCADA platformi omogućuju da se podaci iz brojila i informacije s uređaja za mjerenje kvalitete električne energije promatraju kao prvoklasni procesni podaci i prikupljaju u stvarnom vremenu putem uobičajenih komunikacijskih protokola poput IEC 61850.

U završnoj riječi voditelja seminara zaključio je Ivan Periša da će održavanje kvalitete opskrbe električnom energijom u propisanim granicama u budućnosti predstavljati veliki izazov te da će „Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom“, kao i u njima propisana penalizacija, mijenjati poslovni model i praksu HEP ODS-a.

Izvješće sastavila mr.sc. Irena Šagovac, tajnica Studijskog odbora

„Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“ HO CIRED-a.