ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI

Tijekom kolovoza provedena je javna rasprava o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, te je revidirani Prijedlog usvojen na sjednici Vlade RH održanoj 23. kolovoza 2018.g. a tijekom rujna biti će upućen na donošenje u Sabor RH. Prijedlogom Zakona izvršit će se dodatno usklađivanje s dokumentima Europske Komisije kao što su „Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014. do 2020. te anticipirati neke odrednice iz prijedloga „Čistog energetskog paketa“, čije se donošenje očekuje do početka sljedeće godine. Nadalje biti će omogućen proces integracije povlaštenih proizvođača električne energije iz OIEVUK na tržište električne energije, smanjivanje obveze opskrbljivača za obveznim otkupom poticane električne energije po reguliranoj cijeni koja je viša od tržišne, što će smanjiti pritisak na opskrbljivače te će se istodobno otvoriti put prema daljnjem razvoju veleprodajnog tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj, te jačanje kapaciteta i potrebne likvidnosti CROPEX-a. Zakonom će se ukinuti izuzeća obveze proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije od odgovornosti za odstupanja, što će posljedično dovesti do njihovog sudjelovanja u pokrivanju troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava. Također se definira postupak natječaja za pravo služnosti i pravo građenja proizvodnog postrojenja koje koristi OIEVUK na državnom zemljištu. U Zakonu se detaljnije uređuje otkup električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom, od strane njihovog opskrbljivača, te se propisuje netiranje proizvedene i potrošene (iz mreže preuzete) energije, i obračun iste, na način da se propisana naknada za korištenje mreže i naknada za OIEVUK obračunavaju na razliku između preuzete i isporučene električne energije u mrežu. Ovo bi se moglo tumačiti stavljanjem u povlašten položaj ove vrste kupaca u odnosu na ostale kupce električne energije, ali i na sve ostale proizvođače električne energije iz OIEVUK koji plaćaju sve propisane naknade u krajnjoj cijeni električne energije za svu energiju preuzetu iz mreže. Ukoliko ovakav prijedlog  Zakona bude i usvojen, izvjesno je da će poslovni rezultati HEP ODS-a biti lošiji zbog smanjenog prihoda od mrežarine, a također će i HROTE i njegov pravni slijednik ostvarivati manje prihode od naknade za OIE.