Održana 8. skupština hrvatskog ogranka međunarodne elektrodistribucijske konferencije

Skupština je održana  u utorak, 24. travnja 2018. u 11 sati u sjedištu HO CIRED-a, Zelinska 7/ IV.kat.Skupština se pozitivno očitovala o svim točkama dnevnog reda .Sastav u tijelima CHO CIRED-a je ostao isti: Jedino se Damir Karavidović povukao iz IO HO CIRED-a kao i sa mjesta Predsjednika Studijskog odbora 3., a na njegov prijedlog Skupština je na ta mjesta imenovala Ivana Perišu.

Dnevni red:

    Djelatnost HO CIRED-a od Skupštine 7. prosinca 2017. do 20. travnja 2018.
    Odluka o mandatu Predsjednika Udruge, Predsjednika Skupštine i članova Izvršnog i Nadzornog odbora HO CIRED-a
    Financijski izvještaj za 2017.
    Plan rada za 2019.
    Financijski plan za 2019.
    Ostalo