Pokreće se projekt Smart Building – Smart Grid – Smart City

U  Zagrebu na FER-u od 16.-17.siječnja 2017 održan je početni sastanak vezan za Projekt „Smart Building – Smart Grid – Smart City“ gdje je predstavljen projekt uz međusobno upoznavanje dionika i pregled slijedećih aktivnosti. U sklopu projekta posjetiti će se sve matične zemlje partnera sa projekta kao lokacije za slijedeće sastanke.

Projekt „Smart Building – Smart Grid – Smart City“, u okviru Programa, razvijaju partneri iz 6 zemalja Dunavske regije: Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije, a glavni cilj projekta je osigurati tehnološku i zakonodavnu podlogu za istovremeno upravljanje energijom u zgradama, energetskim mrežama i većim gradskim infrastrukturama u Dunavskoj Regiji. Nositelj projekta (Lead partner) ovog projekta je Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, a ostali partneri su kako slijedi:

Izvor financiranja Partner Naziv partnera Država
ERDF Partner 1 Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d., HEP ODS d.o.o. i HEP ESCO d.o.o.) Hrvatska
ERDF Partner 2 E3 Slovenija
ERDF Partner 3 Općina Idrija Slovenija
ERDF Partner 4 Elektro Primorska d.d. Slovenija
ERDF Partner 5 European Centre for Renewable Energy Gussing ltd. Austrija
ERDF Partner 6 Općina Strem Austrija
ERDF Partner 7 Energy Gussing Ltd Austrija
ERDF Partner 8 Sveučilište u Debrecinu Mađarska
ERDF Partner 9 E.ON Mađarska
IPA Partner 1 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet Srbija
IPA Partner 2 JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne BiH
IPA Partner 3 Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva BiH

Pored partnera na projektu će sudjelovati i sljedeći pridruženi članovi: HERA (Hrvatska), JSI i GOLEA (Slovenija), FERK (Bosna i Hercegovina) te HEPUR (Mađarska). 

Trajanje projekta je 30 mjeseci, a predviđeni potrebni budžet je 4.085.500,00 EUR, dok se čak 85% tog iznosa, 3.472.675,00 EUR, planira financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno iz instrumenata pretpristupnih fondova.

Očekivani rezultati i projektni izlazi

Glavni cilj projekta 3Smart je osigurati tehnološku i zakonodavnu podlogu za istovremeno upravljanje energijom u zgradama, energetskim mrežama i većim gradskim infrastrukturama u Dunavskoj Regiji.

Očekivani rezultati, koji se žele postići pomoću modularnog pristupa „odozdo prema gore“ u tehničkoj integraciji i analizi energetske politike širom Dunavske Regije, su:

  1. Modularna platforma za upravljanje energijom u zgradama i energetskim distribucijskim mrežama;
  2. Procjena troškova i koristi od platforme na stvarnim pilot projektima;
  3. Identificiran put za prevladavanje regulatornih zapreke u razvoju platforme za upravljanje energijom diljem Dunavske Regije.

Projektni rezultati su:

  1. Modularni softverski alat za upravljanje energijom na strani zgrada i strani distribucijske mreže;
  2. Pet pilot aktivnosti u različitim zemljama Dunavske Regije, uključujući zgrade i lokalne distribucijske mreže s ukrštenim tehnologijama, kao i regulativnim instrumentima;
  3. Strategija za omogućavanje upravljanja energijom čitavim gradovima na regulatornoj razini u Dunavskoj Regiji.

Na projektu 3Smart sa strane HEP-a sudjelovati će kao nositelj HEP d.d. (potpisnik partnerstva) i ovisna društva HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o (HEP ODS) i HEP ESCO, koja su u projektnoj prijavi pored HEP d.d. identificirana prilikom opisa projektnih aktivnosti i podaktivnosti.