Iskustvo u implementaciji pametnih brojila povezano sa "Smart Grid" projektima (projekt LINKY)

Predstavnici francuske elektroprivrede (EDF) posjetili su HEP, a glavna tema razgovora je prijenos iskustava u implementaciji pametnih brojila povezano sa "Smart Grid" projektima (projekt LINKY). Na sastanku su prisustvovali slijedeći predstavnici EDF-a i tvrtke kćeri ENEDIS:

  • Marc Delandre, direktor odjela mjerenja pri EDF Enedis - Enedis je najveća distributivna tvrtka u Francuskoj - preko 35 milijuna kupaca
  • Quitterie VARICHON, business development America/Europe, EDF INTERNATIONAL NETWORKS
  • Eleonore Chabod, Edf Enedis, Manager Strategie

Nakon kratkog predstavljanja sudionika sastanka, Predsjednik Uprave je goste iz EDF-a upoznao sa poslovanjem HEP-a i objasnio sadašnju situaciju sa ugradnjom pametnih brojila u Republici Hrvatskoj. Slijedila je prezentacija koju su simultano vodili gosti iz EDF-a, gdje je predstavljena tvrtka EDF Enedis i njihov projekt LINKY.

Potrošnja u Francuskoj je 369 TWh, a ukupni gubici u mreži su 6,36%. Obnovljivi izvori energije (vjetroelektrane i sunčane elektrane) su 95% spojeni na distribuciju (zbog jeftinijeg priključka) i čine do 5% proizvedene energije u Francuskoj.

Enedis je najveća distributivna tvrtka u Francuskoj sa preko 35 milijuna kupaca. Prijašnji naziv ERDF promijenili su zbog regulatornih zahtjeva EU za vizualnim razlikovanjem operatora distribucijskog sustava unutar vertikalno integrirane tvrtke. Pokrenuli su projekt LINKY 2007. godine, sa planom ugradnje 35 milijuna brojila sa daljinskom komunikacijom sa ukupnim troškom od 5 milijardi €. Cijela arhitektura sustava se sastoji od tehnološkog, informatičkog i komunikacijskog sustava koji u cjelini čine jedinstveni sustav.

Zbog cijene radne snage, zahtjevi na proizvođače opreme bili su rigorozniji (preko 4000 stranica specifikacija za cijeli sustav) sa traženim rokom životnog vijeka od 20 godina bez zamjene. Zanimljiva činjenica je da tvrtka ENEDIS nije vlasnik samih brojila već lokalne i regionalne samouprave.

Ukupno su već instalirali preko 2.1 milijuna brojila, od kojih su većina G1 generacija komunikacije (>1.800.000) ugrađene na početku projekta, a u nastavku projekta su krenuli sa pilot projektom ugradnje G3 generacije sa preko 300.000 brojila (oko 1% ukupnog broja).

Provedbom pilot projekta 2010. godine testirali su ne samo mogućnosti brojila nego i mogućnosti IT sustava za masovnu ugradnju (3000 brojila s industrijskim kupcima), pitanja zaštite od informatičkih napada te provjera rezultata ekonomske procjene isplativosti projekta.

2013. godine je odlukom Vlade donijela program provedbe masovne ugradnje pametnih brojila. Zamjena brojila će u svom vrhuncu dostići dnevnu zamjenu 40.000 brojila i 600 data koncentratora. Zamjena brojila je organizirana s lokalnim kompanijama. Ukupno 5000 ljudi radi na zamjeni brojila, dok tim od 20 ljudi nadzire cijeli sustav. Tempo promjene je različit u ovisnosti da li se radi o zgradi/kući odnosno gradu/selu.

Informatički sustav izgrađen je u potpunosti unutar operatora distribucijskog sustava ENEDIS zbog negativnih iskustava s korištenjem vanjskih IT usluga.

Pristup podacima imaju korisnici sa dostupnim dnevnim krivuljama potrošnje, opskrbljivači i državne i lokalne ustanove. Podaci se prikupljaju sa najmanjim razmakom od 15 minuta (ne češće) zbog zakona o zaštiti privatnosti. Dogovor je s telekomunikacijskim kompanijama da se dnevni snapshot potrošnje kupca uzima jednom dnevno (zbog jeftinije usluge).

Prikazani su pozitivni učinci ugradnje brojila sa daljinskom komunikacijom koji uključuju:

  • bržu podršku korisnicima mreže
  • bržu  i jeftiniju detekciju kvara
  • preciznija očitanja i približavanje korisnicima mreže
  • poboljšanje kvalitete i sigurnosti isporuke električne energije
  • bržu i jeftiniju promjenu usluga i snage kao i daljinsko iskapčanje korisnika
  • smanjenje netehničke gubitke
  • nove usluge korisnicima i jeftinije postojeće usluge  i dr.

Oko 50 % njihovih korisnika ima brojila unutar nekretnine što zahtijeva dogovor sa korisnikom za termin zamjene i usporava provedbu ugradnje.

Provede i projekt zamjene brojila u Belgiji gdje će zamijeniti 1,4 milijuna brojila uz nužnu provedbu pilot projekta da se provjeri tehnologija, komunikacija i informacijski sustav.

Predstavljen je i LINKY Lab u blizini Pariza gdje EDF testira ugrađenu opremu i brojila, gdje je proveden i proces kvalifikacije mjerne opreme, i ovom prilikom su pozvali sudionike na posjetu istom uz prethodni dogovor.

Predsjednik Uprave na kraju je zahvalio gostima na prezentaciji i izrazio želju za nastavkom suradnje i prijenosom operativnih iskustava uz potpisivanje neobvezujućeg ugovora o suradnji i ugovora o tajnosti podataka.

Prezentaciju možete skinuti ovdje