Skupština HO CIRED-a

Skupština Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije HO CIRED-a održana je u srijedu, 7. prosinca 2016. u 11 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Prihvaćena su slijedeća izvješća:

1. Djelatnost HO CIRED-a od Skupštine 21. srpnja 2015. do 30. studenoga 2016.

2. Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

3. Financijski plan za 2017.

 Ujedno je u Izvršni odbor HO CIRED-a imenovan Mate Rebić, dipl.ing., pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike.