12. SIMPOZIJ HO CIGRE - govor predsjednika HO CIRED-a

Otvaranje CIGRE 1

 

Obraćajući se nazočnima na 12. Simpoziju HO CIGRE o sustavu vođenja EES-a 14. studenog 2016. g. u Splitu, Predsjednik HO CIRED-a mr.sc. Kažimir Vrankić je istakao da je djelatnost HO CIRED-a komplementarna sa HO CIGRE.

Napomenuo je da susreti poput ovog simpozija imaju čvrstu stručnu strukturu koja je dobar input za donošenje poslovnih odluka. Međutim, iznad stručne i poslovne strukture je politička sfera kao i državna regulatorna administracija.

Zbog neodgovarajuće suradnje i koordinacije koja bi trebala biti u općem interesu, zadnjih mjeseci računi su počeli dolaziti na naplatu. Primjerice, nesagledive su financijske i tehničke posljedice širenja OIE (vjetroelektrana) na stabilnost elektroenergetskog sektor pa i na sve kupce električne energije.

Stoga je obveza organizatora da stručni argumenti i poslovni interesi formirani na Simpoziju budu upućeni javnoj i političkoj sferi, istakao je mr. Vrankić.