Održan seminar: “Novi zakonodavni okvir elektroenergetskog sektora u Republici Hrvatskoj”

Zagreb, 22. siječnja 2016.

U neprekinutom toku odvijanja seminara HO CIRED-a, na kojima se redovito govori i raspravlja o važnim sadržajima stručne elektrotehničke i elektroprivredne zbilje, dana 21.1.2016. održan je u povijesnoj građevini znanja elektroprivredne struke u Hrvatskoj, zgradi Hrvatske elektroprivrede, Ulica grada Vukovara 37, u Zagrebu, seminar naslova:

Novi zakonodavni okvir za elektroenergetski sektor

Na seminaru se obradio vrlo složeni put preobrazbe zakonodavstva kojim se određivao postupak preobrazbe elektroenergetskog sektora RH, u njegovoj bitnosti, kroz tri dionice i to od demonopolizacije uloge subjekata, preko postupne do potpune liberalizacije tržišta električne energije. Put katarze elektroenergetskog sektora.

Put usklađivanja energetskog zakonodavstva i energetskog sektora RH s europskim kroz prva dva paketa energetskih zakona EU, rezultiralo je restrukturiranjem Hrvatske elektroprivrede, osnivanjem regulatornog tijela i razvitkom njegovih regulatornih funkcija te osnivanjem tržišnog operatora i utemeljenjem tržišnih funkcija. Trećim energetskim paketom energetskih zakona EU pak mijenja se utjecaj regulacije i dio tržišnih odnosa, a sve skupa usklađuje s najboljom europskom regulatornom i tržišnom praksom.

Tematsko težište seminara bilo je određeno posljednjim inačicama tradicionalnih energetskih zakona kao i onih zakona koji su prvi puta dio zakonodavnog okvira energetskog sektora. Kako svijet promjena zakonodavnog okvira značajno utječe na svijet poslovnog postupanja, cilj seminara je bio upoznati suštinu novih zakonodavnih odrednica, okolnosti njihove primjene i utjecaj primjene na poslovanje mjerodavnog energetskog subjekta i korisnika energetskog sustava. Također, uz razumijevanje propisa važećih danas, kroz seminar se promatrala njihova primjenu kroz spoznaju o onome što nezaobilazno dolazi sutra.
U izlaganju i raspravi naglašene su određene značajke postupka osmišljavanja, usvajanja i primjene propisa koje bi trebalo uvažiti i provesti potrebna poboljšanja:

  • Zakoni u energetici moraju biti utemeljeni na opredjeljenjima usvojene strategije, propisi nisu uvijek vodili energetiku hodeći ruku pod ruku, zakonodavac se pred glasom struke znao praviti „Englez”
  • Nakon stupanja na snagu zakona u kratkom roku moraju slijediti provedbeni akti, razvidni i nedvojbeni za provedbu
  • Međusobno usklađenje propisa iz bliskih područja ili područja s međusobno uvjetovanim ili utjecajnim postupanjem, mora postati dična značajka zakonodavnog okvira u elektroenergetskom sektoru
  • Uprava HEP-a mora kod donošenja propisa koji bitno negativno utječu na poslovni položaj neke djelatnosti njegovih društava ili utječu na ostvarenje misije u energetici, istupiti prema zakonodavcu argumentirajući neprihvatljivost određenih odrednica
  • Pri oblikovanju odrednica propisa iz elektroenergetskog sektora hepova društva moraju prepoznati znakove novog vremena za elektroenergetiku, bez nastojanja rada u korist vlastitog monopola, a s predanim zagovaranjem onoga što je opravdano u korist korisnika mreže

Kroz sedam tema, 80 slušatelja moglo je steći utisak o važnim ovovremenskim i budućim značajkama zakonodavstva elektroenergetskog sektora, napose onog koji se odnosi na distribucijski sustav.

Pripremio:Damir Karavidović