Nagrađeni radovi stručnjaka HEP ODS-a na 1. Savjetovanju CIRED Crna Gora


Od 10. do 13. lipnja ove godine, u Budvi je održano I. Savjetovanje o elektrodistributivnim mrežama Crne Gore. Glavni cilj Savjetovanja bio je razmjena znanja i iskustava vezanih uz zajedničke probleme u razvoju tehnologija i reorganizaciji te modernizaciji distribucije električne energije u zemljama regije. Savjetovanje je bilo organizirano pod pokroviteljstvom međunarodnog CIRED-a i privuklo je više od 350 sudionika iz cijele regije. Stručni rad Savjetovanja odvijao se kroz šest stručnih komisija, unutar kojih je bilo prezentirano više od 80 radova. Predstavnici HEP ODS-a aktivno su sudjelovali na Savjetovanju s ukupno 16 referata prezentiranih u nekoliko različitih studijskih odbora.

Na svečanom zatvaranju izabrano je šest najboljih referata, a vrijedi istaknuti da su tri referata bila su iz HEP ODS-a.

U nastavku donosimo kratki sadržaj nagrađenih referata.

 

Autori: Kristijan-Frano Ćavar, Branimir Gabrić, Ivan Periša, Ivica Brstilo

 

Projekt MJERinfo predstavlja inovativnu platformu za pohranu vremenskih serija procesnih podataka unutar HEP ODS-a. Naprednim analizama vremenskih serija, stvoren je ekosustav aplikacija koje automatiziraju različite procese s ciljem stvaranja dodatnih informacija koje pomažu u vođenju distribucijskog sustava. Referat je predstavio ključne alate i aplikacije razvijene u sklopu projekta, te prikazao njihovu primjenu u svakodnevnom radu.

U prvom dijelu referata, fokus je bio na alatima koji se svakodnevno koriste za kreiranje analiza i izvještaja. Ovi alati omogućuju inženjerima unutar HEP ODS-a da efikasno upravljaju podacima i izvode detaljne analize koje su ključne za optimalno funkcioniranje distribucijskog sustava. Kroz pregled funkcionalnosti i primjera upotrebe, pokazano je kako MJERinfo alati doprinose poboljšanju operativne učinkovitosti.

Drugi dio rada bio je posvećen web aplikacijama koje vizualiziraju informacije dobivene iz proračuna vremenskih serija MJERinfo baze podataka. Ove aplikacije omogućuju korisnicima intuitivan pristup kompleksnim podacima kroz interaktivne grafove i prikaze. Objašnjeno je kako vizualizacije olakšavaju interpretaciju podataka i donošenje informiranih odluka, te su prikazani primjeri implementacije u realnom okruženju.

Na kraju, referat daje pogled na web aplikaciju za Power Flow proračune koja se koriste u vođenju sustava. Posebna pažnja je posvećena inženjerskim rješenjima koja su omogućila razvoj sustava bez financijskih ulaganja, te ulozi tehnologija otvorenog koda u cijelom projektu.

Budući da  svjedočimo naglom povećanju OIE u budućnosti se očekuje da će lako upravljive DMS funkcije nastale na tehnologijama otvorenog koda imati još značajniju ulogu u vođenju sustava.

 Projekt MJERinfo demonstrira kako se s minimalnim financijskim sredstvima i korištenjem otvorenih tehnologija mogu razviti moćni alati i sustavi za upravljanje procesnim podacima. Kroz pregled alata za analizu, web aplikacija za vizualizaciju i DMS funkcija, prikazano je kako je HEP ODS unaprijedio svoje operativne sposobnosti i stvorio dodatne vrijednosti za vođenje distribucijskog sustava.  Budući da je cijeli MJERinfo projekt razvijen kroz angažman  inženjera unutar HEP ODS-a, ovaj projekt može poslužiti kao inspiracija i model za slične inicijative unutar energetskog sektora i šire.

 

Autori: Zdravko Lipoščak, Tomislav Klišanin, Goran Strmečki, Ivan Dundović

 

Kako nove tehnologije otvaraju mogućnosti za pružanje inovativnih i poboljšanih rješenja za energetske potrebe korisnika mreže, dokazi o isplativosti i konkurentnosti prijelaza na ove tehnologije potiču kreatore politika na promjenu pravila i redizajn tržišta. Ipak, brze promjene u energetici su izuzetno zahtjevne, budući da provedba energetskih projekata zahtijeva puno vremena. Česte izmjene energetskih zakona, uvođenje novih subjekata, novih tržišnih odnosa i potpuno novih tržišta često uzrokuju kašnjenja između predviđenih rokova implementacije zakonskih odredbi i stvarne provedbe.

Ovaj pritisak na prilagodbu sve većoj količini novih zakonskih odredbi posebno se osjeti u poslovanju operatora distribucijskog sustava, jer se najveći dio energetske transformacije odvija upravo na razini distribucijske mreže. U radu se daje pregled dijela odredbi iz nekih EU direktiva i uredbi koje se implementiraju izravno ili posredno u regulativu Republike Hrvatske.

Istaknute su neke provedene ili planirane promjene ključnih zakona i podzakonskih akata s ciljem omogućavanja rada novih subjekata na tržištima električne energije. Navedene su promjene u podzakonskim aktima u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije (HERA), Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) i Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE).

Osim toga, opisane su i aktivnosti operatora distribucijskog sustava vezane za izradu novih provedbenih propisa, kao što su:

 • Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu
 • Pravila o upravljanju zagušenjima u distribucijskoj mreži
 • Pravila o nefrekvencijskim pomoćnim uslugama
 • Mrežna pravila distribucijskog sustava

Ove inicijative i prilagodbe predstavljaju ključne korake u osiguravanju da energetski sektor može uspješno integrirati nove tehnologije i zadovoljiti rastuće potrebe korisnika, dok istovremeno ostaje u skladu s regulatornim zahtjevima i tržišnim dinamikama.

 

Autori: Ivan Burul, Krešimir Ugarković, Hrvoje Jelić, Vedran Radošević, Tomislav Cerovečki

 

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (u daljnjem tekstu: Pravila o priključenju) definiraju procedure priključenja za različite kategorije korisnika mreže te sumiraju i raspisuju odredbe koje su propisane zakonskim i podzakonskim aktima veće važnosti. Stoga, Pravila o priključenju moraju biti usklađena sa svom sljedećom regulativom:

 • Zakonom o energiji
 • Zakonom o tržištu električne energije (u daljnjem tekstu: ZOTEE)
 • Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (u daljnjem teksu: ZOIE)
 • Zakonom o gradnji
 • Zakonom o prostornom uređenju
 • Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
 • Pravilnikom o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom
 • Metodologijom za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu
 • Uredbom o izdavanju energetskih odobrenja
 • Mrežnim pravilima distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila).

Novim Pravilima o priključenju uvode se sve potrebne izmjene u odnosu na Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu od 18. 3. 2021. u svrhu:

 • usklađenja s novom zakonskom i podzakonskom regulativom,
 • unaprjeđenja pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom,
 • ubrzanja postupka priključenja proizvodnih postrojenja instalirane snage do uključivo 50 kVA.

U ovom referatu opisuju se postupci priključenja proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti korisnika mreže te instaliranoj, odnosno priključnoj snazi proizvodnog postrojenja, u skladu s odredbama novih Pravila o priključenju.

Nadamo se da će naši stručnjaci i u budućnosti nastaviti sudjelovati na CIRED savjetovanjima  kako u Republici Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Na taj način, svojim bogatim iskustvom nastavit će doprinosit će razvoju tehnologija, reorganizaciji i modernizaciji distribucije električne energije.