ZAKLJUČNA RAZMATRANJA SA SEMNARA „SPREMNI ZA BUDUĆNOST: RAZVOJ I IZAZOVI E-MOBILNOSTI U HRVATSKOJ“


HO CIRED održao je 2. lipnja na FER-u semnar „Spremni za budućnost: razvoj i izazovi e-mobilnosti u Hrvatskoj“. Izlaganja su podijeljena u pet tematskih cjelina:

(1) Uvod i okvir e-mobilnosti

(2) Prilike financiranja e-mobilnost u Hrvatskoj

(3) Aktivni/aktualni projekti e-mobilnosti u Hrvatskoj

(4) Razvojno-istraživački projekti e-mobilnosti

(5) e-mobilnost i operatori sustava

U svakoj su cjelini bile po dvije prezentacije:

1.1 Dr.sc. Davor Škrlec, FER: EU okviri i strategije razvoja e-mobilnosti.

1.2 Marko Zlonoga, dipl.ing., REGEA: Zgrade, prostor, e-mobilnost i Novi europski Bauhaus

2.1 Ivana Čuljak, mag.oec., Optimizacija d.o.o.: EIT Urban Mobility Hub Hrvatska:

Prilike i mogućnosti financiranja projekata e-mobilnosti

2.2 Maja Rajčić, dipl.ing., FZOEU: Nacionalna podrška i sufinanciranje razvoja e-mobilnosti: trendovi i buduće smjernice

3.1 Domagoj Puzak, dipl.ing., HEP d.d.: Usluga javnih punionica: razvojni projekti infrastrukture za punjenje e-vozila

3.2 Tin Koren, Strujni krug d.o.o.: Izazovi razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj

4.1 Dr.sc. Bruno Židov, EIHP: Integracija V2G tehnologija u sklopu izgradnje trening centra za zgrade gotovo nulte energije

4.2 Dr.sc. Tomislav Capuder, FER: Potencijali bigEVdata analiza u pružanju fleksibilnosti u e-mobilnosti

5.1 Dr.sc. Tomislav Plavšić, HOPS: E-mobilnost i Operator prijenosnog sustava

5.2 Mr.sc. Marina Čavlović, HEP ODS d.o.o.: Mogućnosti i izazovi koje distribucijskom sustavu donosi e-mobilnost

 

Zaključci iz izlaganja i rasprava sažeti su ovdje. Prezentacije se mogu pogledati na https://ho-cired.hr/prezentacije/494-seminar-spremni-za-buducnost-razvoj-i-izazovi-e-mobilnosti-u-hrvatskoj-prezentacije

[Z. Ton.]