IZV. PROF. DR.SC. JONATAN LERGA DOBITNIK JE NAGRADE ZA PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI


Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena dostignuća u Republici Hrvatskoj za područje tehničkih znanosti za 2021. dobio je izv. prof. dr. sc. Jonatan LERGA za djelo Napredni postupci digitalne obrade signala i strojnog učenja – znanstvenu cjelinu s 28 radova, objavljenih u vodećim inozemnim znanstvenim časopisima u posljednjih pet godina.

U okviru znanstvene cjeline koju čine ovi radovi razvijeni su i primijenjeni algoritmi digitalne obrade signala za obradu i analizu nestacionarnih signala iz različitih područja, tako da su signali transformirani u slike koristeći visoko-razlučive, kvadratične vremensko-frekvencijske distribucije (signali su prethodno obrađeni u vremenskoj domeni novorazvijenim adaptivnim filtracijskim postupcima), a zatim su vremensko-frekvencijski prikazi signala klasificirani koristeći različite postupke umjetne inteligencije (strojnog učenja). Istraživanja profesora Jonatana Lerge i metode koje je predložio izrazito su interdisciplinarne i primijenio ih je u različitim područjima gdje su se pokazale izrazito učinkovite, poput medicine (analiza medicinskih slika, EEG signala), fizike (detekcija gravitacijskih valova, obrada seizmograma), akustike (analizi glazbe i akustičnih signala u disperzivnim kanalima), pomorstva (obrada signala njihanja broda) i brojnim drugim područjima.

Zananstveni radovi u nagrađenom djelu objavljeni su u vodećim inozemnim znanstvenim časopisima indeksiranim u Web of Science Core Collection (WoS CC) u posljednjih pet godina. Od navedenih 28 inozemnih WoS CC znanstvenih radova u posljednjih pet godina, 24 rada su objavljena u 1. ili 2. kvartili (tj. 13 u Q1 i 11 u Q2). Prvi ili dopisni autor je na 20 WoS radova u posljednjih pet godina.

Dr. sc. Jonatan Lerga izvanredni je profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Rođen je 1983. Godine. Pohađao je i završio Gimnaziju Andrije Mohorovičića u Rijeci 2001. godine. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006., doktorirao 2011. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlio se na Tehnićkom fakultetu u Rijeci 2007. godine. Od 2021. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Predstojnik je Zavoda za računarstvo i voditelj Laboratorija za obradu informacija Tehničkog fakulteta i predstojnik Centra za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost Sveučilišta u Rijeci.

ZNANSTVENI RAD

Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada Jonatan Lerga je objavio 70 znanstvenih radova, od čega 35 radova indeksiranih u WoS CC (od kojih 33 rada u inozemnim časopisima, odnosno 33 rada indeksirana u CC, SCI i SCI-E bazama) te 32 rada na znanstvenim skupovima. Samo u prethodnoj godini, objavio je 8 znanstvenih radova u inozemnim časopisima indeksiranim u WoS bazi (od kojih 5 u Q1 i 2 u Q2, a 4 rada su objavljena u časopisima u gornjih 10% svoje kategorije). Za usporedbu, za najviše znanstveno zvanje (znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju) u tehničkim znanostima traži se 7 takvih radova u karijeri, a Lerga je isto ostvario i premašio dvije godine za redom s 8 WoS radova u 2021. i 8 WoS CC radova u 2020. godini.

Jonatan Lerga voditelj je međunarodnog projekta Hyperspectral Image Analysis Using Machine Learning and Adaptive Data-Driven Filtering te suradnik na dva druga međunarodna projekta (National Competence Centres in the Framework of EuroHPC i A Network for Gravitational Waves, Geophysics and Machine Learning). Nadalje, profesor Lerga je voditelj UNIRI projekta Computer-Aided Digital Analysis and Classification of Signals koji je 2021. godine ocijenjen najvišom ocjenom od recenzenata među više od 200 projekata financiranih od Sveučilišta u Rijeci. Također, suradnik je na tri druga domaća projekta, od kojih je jedan projekt Hrvatske zaklade za znanost (Decision Support System for Green and Safe Ship Routing). Prije toga je bio voditelj ili suradnik na brojnim drugim završenim međunarodnim i nacionalnim projektima.

Od ostalih radova izdvajamo 13 pozvanih predavanja održanih u posljednjih pet godina, od čega 10 u inozemstvu. Također, Lerga je sudjelovao u organizaciji 11 međunarodnih znanstvenih skupova u posljednjih pet godina, od kojih se 5 održalo u inozemstvu (Francuska, Portugal, Malta i Bugarska).

Za rezultate svog znanstveno-istraživačkog rada Lerga je već dobio 15 priznanja, uključujući i nagrade Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Hrvatske akademije tehničkih znanosti te tri nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Lerga je pomoćni urednik domaćeg znanstvenog časopisa Engineering Review indeksiranog u WoS CC, a bio je gost urednik dva inozemna znanstvena časopisa indeksirana u CC bazi (EURASIP Journal on Advances in Signal Processing i Mathematics).

Lokalni je koordinator, od 2018. godine, CEEPUS mreže International Cooperation in Computer Science, a od 2021. koordinator je Erasmus+ programa između Sveučilišta u Rijeci i Universitatea Politehnica Timisoara u Rumunjskoj. Također, član je UNESCO International Research Centre of Artificial Intelligence. Bio je članom Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske 2019. godine.

Za spomenuti je također da je Lerga recenzirao više od 250 radova za brojne inozemne časopise i znanstvene skupove. Također, bio je potpredsjednik i član predsjedništva Alumni kluba Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 2018. do 2021. godine.

Vezano uz njegove nastavne aktivnosti, izdvojimo da je Lerga bio mentor na 46 obranjenih diplomskih i završnih radova (koji su također rezultirali s 5 znanstvenih radova indeksiranih u CC, SCI ili SCI-E bazi objavljena u koautorstvu sa studentima diplomskih studija). Također, u 2021. godini bio je mentor na jednoj uspješno obranjenoj disertaciji.

Konačno, tijekom svog dosadašnjeg rada Lerga je održavao nastavu iz 16 kolegija na Tehničkom fakultetu: Teorija informacija i kodiranje, Teorija informacija s primjenama, Digitalna obrada slike, Razvoj internetskih aplikacija, Digitalna obrada signala, Programska podrška u inženjerstvu, Uvod u računarstvo, Primjena računala ST, Digitalna logika, Signali i sustavi, Sustavi digitalnog upravljanja, Automatsko upravljanje, Automatizacija postrojenja i procesa, Elementi automatizacije postrojenja, Električne mreže i Mjerenja u elektrotehnici.

VOĐENJE RIJEČKOG SVEUČILIŠNPG CENTRA ZA UMJETNU INTELIGENCIJU I KIBERNETIČKU SIGURNOST

Tijekom 2020. godine Lerga je predvodio osnivanje Centra za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost Sveučilišta u Rijeci (AIRI Centar) te je imenovan njegovim prvim predstojnikom (https://airi.uniri.hr), a tu funkciju obavlja i danas. Riječ je u prvom takvom centru u području umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti na sveučilišnoj razini u Republici Hrvatskoj. Centar trenutno okuplja više od 85 znanstvenika sa Sveučilišta u Rijeci koji djeluju unutar 17 istraživačkih grupa.

Samo u prvoj godini djelovanja, 2020. godini koja je bila izrazito zahtjevna zbog pandemije, istraživači angažirani u radu Centra pod Lerginim vodstvom objavili su 56 znanstvenih radova (od čega 31 rad u WoS CC kategoriji, pri čemu je 18 indeksirano u Q1). Dobili su također 14 kompetitivnih projekata u vrijednosti od oko 6 milijuna kuna na kojima su zaposleni novi istraživači. Za vrijeme prve godine rada Centra uspješno su obranjene dvije doktorske disertacije, organizirano je 9 međunarodnih skupova i održano 14 pozvanih predavanja, istraživači u Centru sudjelovali su u uređivanju 12 inozemnih WoS časopisa i dobili za svoj rad 6 godišnjih znanstvenih nagrada. Poseban značaj ovih ostvarenja leži u činjenici da su ostvareni u pandemijskim uvjetima s ograničenim mogućnostima iznimno važnog fizičkog kontakta i umrežavanja.

U prošloj godini su istraživači angažirani u radu Centra objavili 90 znanstvenih radova, od čega 50 u A bazi (od kojih je 18 objavljeno u prvoj kvartili, a 6 časopisima u gornjih 10% svoje kategorije po faktoru odjeka). Također su objavili 39 radova na kongresima (od čega23 u inozemstvu) i 13 u koautorstvu s autorima iz industrije. Dobili su 6 kompetitivnih projekata i prijavili 10 projekata. Održano je 15 pozvanih predavanja (7 u inozemstvu). Sudjeluju u uređivanju 9 znanstvenih časopisa (5 inozemnih). Također, sudjelovali su u organizaciji 13 znanstvenih skupova (od čega 11 inozemnih) te su za svoj rad dobili 4 nagrade.

Trenutno, istraživači angažirani u radu Centra mentoriraju 47 doktoranda (30 zaposlenih na Sveučilištu i 17 zaposlenih u industriji).

SURADNJA AKADEMSKE ZAJEDNICE S GOSPODARSTVOM – REGIONALNA RIMAP PLATFORMA

Na inicijativu Razvojne agencije Primorsko-goranske županije, a u suradnji s sveučilišnim Centrom za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost razvijena je platforma za povezivanje gospodarstva, javnog sektora i akademske zajednice.

Cilj ove platforme je postati poligon za povezivanje i prijenos znanja iz akademske zajednice u gospodarstvo i obrnuto, kako bi neka od otkrića iz znanstvenih radova završila u inovativnim komercijalnim proizvodima i uslugama u lokalnom gospodarstvu.

Trenutno je na platformi registrirano preko 130 znanstvenika s riječkog Sveučilišta te preko 80 tvrtki i javnih organizacija. Platforma pruža mogućnost tvrtkama definiranje razvojnih ideja i problema te pronalazak znanstvenika odgovarajućih kompetencija i znanja koji su voljni raditi na razvoju inovativnog rješenja za lokalne tvrtke ili javne organizacije kroz različite stručne projekte.

[Z. Ton.]