SEMINAR „PILOT PROJEKT UVOĐENJA NAPREDNIH MREŽA“


Seminar „Pilot projekt uvođenja naprednih mreža“ HO CIRED-a održat će se u utorak 7. prosinca 2021. u velikoj dvorani HEP-a, Ulica grada Vukovara 37/ VII. Projekt se odnosi na

modernizaciju dijela elektrodistribucijske mreže u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta je 176,83 milijuna kuna, od čega 85% čine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Razdoblje provedbe projekta je od 24. svibnja 2018. godine do 31. prosinca 2022. godine

Projektom se ulaže u tri funkcionalna područja napredne elektrodistribucijske mreže:

- napredna mjerna infrastruktura: ugradnja 6.125 sumarnih brojila i ugradnja naprednih mjernih uređaja kod 24.000 krajnjih kupaca,

- razvoj i optimizacija konvencionalne mreže: zamjena 449 postojećih transformatora 10(20)/0,4 transformatorima sa smanjenim gubicima, te

- automatizacija srednjonaponske mreže: ugradnja 670 rastavnih sklopki s komunikacijskom opremom u funkciji automatizacije i rekonfiguracije nadzemnih SN vodova te automatizacija SN postrojenja kabelske mreže ugradnjom 167 upravljivih sklopnih blokova.

Poslije pet promotivnih prezentacija Projekta u ODS-ovim Elektrama tipičnog profila: Osijeku, Zadru, Zagrebu, Splitu i Dubrovniku – o čemu je izvještavano u našim Vijestima – na ovom će se Seminaru rekapitulirati cijeli Projekt.

Više o Projektu može se pogledati ovdje.

[Z. Ton]