IVONA ŠTRITOF IMENOVANA JE ČLANICOM ACER-OVOG ODBORA ZA ŽALBE


Ivona Štritof, dugogodišnja suradnica HO CIRED-a, imenovana je za članicu Odbora za žalbe (Board of Appeal) Europske Agencije za suradnju energetskih regulatora (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER). Odbor za žalbe dio je ACER-a, ali je neovisan od njegove administrativne i regulatorne strukture.

Ivona Štritof magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te na London School of Economics and Political Science.

Ivona Štritof bila je članica prvog saziva Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti. Bivša je direktorica Sektora za EU i regulatorne poslove u HEP-u d.d. U dva mandata bila je predsjednica Studijskog odbora C5 „Tržište električne energije i regulacija“ HRO CIGRE. Vodila je mnoge međunarodne i tuzemne projekte iz područja tržišta energije, regulacije energetskih djelatnosti, restrukturiranja energetskih tvrtki te projekte sufinancirane iz fondova Europske unije.

Više na https://www.acer.europa.eu/the-agency/organisation-and-bodies/board-of-appeal

[Z. Ton.]