„GEOMETRIJA ELEKTRIFIKACIJE“– IZLOŽBA O KORIŠTENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA ŠIBENSKOM PODRUČJU


Od 17. do 22. srpnja mogla se u šibenskom Urbanom centru pogledati izložba „Geometrija elektrifikacije“. Izložba je fazni sažetak programa istraživanja korišenja električne energije na širem šibenskom području i njegovog šireg multidisciplinarnog konteksta.

Na izložbi su grafički prikazane elektroenergetske i gospodarstvene konotacije činjenice da je Šibenik prvi grad u svijetu koji je elektrificiran izmjeničnom strujom. Mapirani su tragovi austro-ugarskog, jugoslavenskog (Kraljevina) i endehazijskog iskorištavanja prirodnih bogatstava u razdoblju od kraja 19. stoljeća do 1944. godine.

Izložbu su pripremili Dario Crnogaća, Sonja Leboš i Ana Selak, a njeno priređivanje podržali su Ministarstvo kulture RH i Turistička zajednica Grada Šibenika, te zaklada „Kultura Nova“, Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja i Urbani centar Šibenik.

Prema riječima kustosice izložbe Sonje Leboš, „izložba nastaje kao translacija lokacija koje su definirane analizom memoranduma raznih tvrtki, korporacija i dioničkih društava koje od kraja 19. stoljeća do 1944. godine (kada se mijenja paradigma vlasničkih odnosa). ... bitno je ukazati na činjenicu da se prirodnim resursima i bogatstvima današnje Republike Hrvatske, eksploatacijom i ekstrakcijom tih resursa kao i posljedičnom redistribucijom tako akumuliranog kapitala, upravljalo iz dioničkih društava sa sjedištima u Beču, Budimpešti, Milanu, Rimu, Trstu, Parizu, Veneciji, itd. ... te monarhijskim administrativnim tijelima u Puli, Zadru. Za vrijeme Kraljevine SHS/Jugoslavije ovim centrima moći pridružuju se novi (Pariz), kao i novčarske institucije i banke u Beogradu i Zagrebu. Prisutne su transnacionalne rudarske korporacije sa sjedištem npr. kraj rudarskog okna u Siveriću odnosno na Monte Promini, ili pak u Drnišu, ali i velike (trans)nacionalne kompanije poput Jugoslavenskog Lloyda. ... „

Izložba grafičko-likovnim alatima rekonstruira odnose moći u promatranom prostoru i vremenu „kroz prizmu činjenice da je Šibenik prvi grad u Europi i drugi grad na svijetu koji je bio osvijetljen izmjeničnom strujom.“

Više o projektu i izložbi može se naći https://tris.com.hr/2021/07/geometrija-elektrifikacije-izlozba-o-sibeniku-koji-je-medu-prvima-osvijetljen-izmjenicnom-elektricnom-strujom/

[Z. Ton.]