ZAVRŠENO JE 7.(13.) SAVJETOVANJE HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE


Sedmo savjetovanje održavalo se 24. i 25. lipnja u Šibeniku. Redovan termin Savjetovanja bio je u svibnju 2020. – ali je zbog poznatih teškoća s COVID-om odgađano do prve prigode da bude održano i uz reduciranu fizičku prisutnost, uvjetovanu epidemiološkim mjerama. Tako je Savjetovanje koncipirano kao hibridno: i fizički i mrežno, korištenjem Webex aplikacije. Takva se zamisao pokazala vrlo djelotvornom, jer se uz pune dvorane (prema dozvoljenom kapacitetu) Savjetovanje pratilo s različitih hrvatskih i europskih lokacija. Bilo je oko 250 registriranih sudionika.
Za Savjetovanje je prihvaćeno oko 130 referata - koji su bili dostupni za praćenje u realnom vremenu na kriptiranoj web-stranici. Referati su sortirani i po pripadajućim studijskim odborima HO CIRED-a i po imenima autora – tako da ih se vrlo lako nalazi. Na istoj se web-stranici nalaze i Izvješća studijskih odbora, koja su već ranije poslana e-poštom svim sudionicima Savjetovanja kao prva orijentacija u stručnoj problematici.

Savjetovanje je započelo minutom šutnje za nedavno umrlog Slavka Krajcara - potpredsjednika HO CIRED-a, pa pozdravnim riječima Frane Barbarića - predsjednika Uprave HEP-a, Gorana Slipca - predsjednika HRO CIGRE, i Kažimira Vrankića - predsjednika HO CIRED-a.

U stručnom dijelu Savjetovanja zasjedali su studijski odbori istovremeno u dvije dvorane, zbog kratkoće vremena. Prvoga dana Savjetovanja zasjedali su cijelo popodne Studijski odbori 6 („Tržište električne energije i regulacija“) i 3 („Vođenje, zaštita, procesna informatika i telekomunikacije“). Dugoga dana zasjedali su SO1 („Mrežne komponente“) cijelo jutro i rano popodne, da bi drugi dio popodneva nastavio SO5 („Razvoj sustava“). Istovremeno je u drugoj dvorani zasjedao ujutro SO2 („Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“). Popodne su dijelili SO4 („Distribuirani izvori i učinkovito korištenje električne energije“) pa SO7 („Distribucijski sustav i okoliš“).

Na Savjetovanju podijeljena je publikacija „Prijelaz 10 kV mreže Elektre Sisak na 20 kV“ i promovirana je monumentalna knjiga Damira Karavidovića „Elektroslavonija u Domovinskom ratu“ (o kojoj je već pisano u Vijestima).

Savjetovanje se održavalo s generalnom potporom HEP-a, a tablu svih podupiratelja može se ovdje vidjeti.

[Z. Ton.]