NOVO IZ STRUČNE LITERATURE


Handbook of Power Systems
cjelovit prikaz tematike elektroenergetskog sustava. Obuhvaća sve osnovne teme povezane s projektiranjem, razvojem, pogonom i upravljanjem elektroenergetskim sustavima, njegovim komponentama, kao i tržište i regulativu te vodoravnu problematiku energetike. Tematski obuhvat ovoj Priručnika može se intuirati iz 18 poglavlja i njihove razrade: https://www.springer.com/gp/book/9789813299375. Već iz ovog sadržaja moguće je zaključiti da se radi o kompendiju koji uvezuje 18 monografija. Moguće ga je kupiti u različitim mrežnim izdanjima, kao i meko ili tvrdo ukoričen,a interesantno je napomenuti da se svako od poglavlja može separatno kupiti.


Ovaj je priručnik nastao kroz pet godina, kao djelo suradnje vodećih stručnjaka u području razmatranig tematskih cjelina, i predstavlja današnju razinu znanja i sagledavanja cjeline sustava - ravnoteži između aktualnosti I tradicije, na uobičajenoj visokoj razini Springerovih priručnika. Interesantan je jednako za iskusne inženjere kao i za one tek diplomirane ili studente. Uredio ju je Konstantin O. Papailiou, doktor ciriškog ETH, s postdoktorskom habilitacijom kao profesor drezdenskog Tehničkog univerziteta, s više od 40 godina rada u elektroenergetskom sustavu. Predaje „Visokonaponske prijenosne vodove“ na magistarskim studijima na stuttgartskom i dresdenskom Univerzitetu. Vodio je brojna tehničke i standardizacijske grupe, autor brojnih knjiga i stotinjak radova. Značajan dio djelatnosti vezen mu je uz CIGRE: predsjedavao je studijskim odborom „Nadzemni vodovi“, utemeljitelj je i glavni urednik CIGRE Science & Engineering Journal, nagrađen je 2020. Medaljom CIGRE - najvećim priznanjem CIGRE.


Handbook of Power System
je najnovije izdanje u poznatovoj Springerovog seriji priručnika, koja već broji 44 knjige: https://link.springer.com/search?facet-series=%2215558%22&facet-content-type=%22Book%22


Handbook of Power Systems
ima 1264 stranice glavnog teksta i 28 uvodnih stranica. Bogata bibliografija omogućava dublje ulaženje u svaku cjelinu.

Handbook of Optimisation in Electric Power Distribution Systems zbornik je današnjeg stanja istraživanja problema optimizacije u elektrodistribucijskim sustavima, pokrivajući klasične probleme kao i izazove koje donosi distribuirana proizvodnja i napredne mreže. Prikazani su najnoviji modeli, tehnike rješavanja i računski alati za probleme planiranja te njihova primjena.


Priručnik su uredila četiri autora. Mariana Resener i Sergio Haffner su profesori na brazilskom UFRGS, stručnjaci u optimiranju sustava, pogonu, i intregraciji distribuiranih izvora. Steffen Rebennack je profesor KIT u Karlsruhe. Stručnjak je u stohastičkom optimiranju, jedan od urednika European Journal of Operational Research. Panos Pardalos je profesor floridskog Univerziteta i poznati stručnjak u području optimiranja i matematičkog modeliranja. Nositelj je brojnih priznanja, član Akademija, jedan od utemetelja International Journal of Global Optimization i Computational Management Science. Objavio je više od 500 radova i autor je ili urednik više od 200 knjiga. Urednik je Springerove serije „Energetski sustavi“.


Handbook of Optimisation in Electric Power Distribution Systems
ima 382 stranice glavnog teksta i 11 uvodnih stranica. Sadržaj see može pogledati na https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-030-36115-0%2F1.pdf


Handbook of Optimisation
najnovija je knjiga Springerove serije „Energetski sustavi“, a ostale se mogu pogledati poveznicicom https://link.springer.com/search?facet-series=%228368%22&facet-content-type=%22Book%22. Moguće ga je kupiti u istim varijantama kao i Handbook of Power Systems.

 

[Z. Ton.]