Održana SKUPŠTINA HO CIRED 7. prosinca 2017.

U četvrtak 7. prosinca 2017. održana je supština Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije

Skupština je održana u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva

sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Djelatnost HO CIRED-a od Skupštine 7. prosinca 2016. do 30. studenoga 2017.
  2. Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
  3. Plan djelatnosti za 2018.
  4. Financijski plan za 2018.
  5. Ostalo

Usvojene su sve točke dnevnog reda.

20171207 110521

20171207 110404