Seminar "Isplativost ulaganja u distribuirane izvore električne energije"

Zagreb, 19. studenog 2014.

Seminar “Napredni dom i aktivan kupac kao sastavnice naprednih mreža”

Zagreb,19. prosinca 2013.

Seminar “Mrežna pravila distribucijskog sustava”

Zagreb 4. srpnja 2013.

Seminar “Primjena norme IEC 61850 i njezin utjecaj na razvoj opreme”

Zagreb, 14. ožujak 2013.

Seminar “Male sunčane elektrane u novim zakonodavnim i regulacijskim uvjetima u Hrvatskoj”

Zagreb, 18. prosinca 2012.

Seminar “Utjecaj elektromobilnosti na distribucijsku mrežu”

Zagreb, 29. studenoga 2012.

Tematski skup “Napredna distribucijska mreža”

Zagreb, 14. lipnja 2011.

Seminar “Tehnički zahtjevi na mjerna mjesta korisnika distribucijske mreže”

Zagreb, 24. ožujka 2011.

Seminar “Uklanjanje prepreka za prihvat distribuirane proizvodnje”

Zagreb, 14. listopada 2010.

Seminar “Normizacija, tehnički propisi i norme za opremu i postrojenja u distribucijskoj mreži”

Zagreb, 4. ožujka 2010.

Seminar „Izvori električne energije u distribucijskoj mreži – izazov za vođenje pogona, zaštitu, mjerenja i komunikacije“

Zagreb, 1. listopad 2009.

Seminar „Planiranje u distribucijskoj djelatnosti Hrvatske“

Zagreb, 26. ožujak 2009.

Stručna radionica „Elektromagnetska kompatibilnost i kvaliteta električne energije – primjena propisa“

Zagreb, 19. studeni 2008.