Sažetak tematike seminara

„Izazovi kvalitete električne energije u novom okruženju“

Zagreb, 29. listopada 2019.,

 

Promjene u načinu funkcioniranja elektroenergetskog sektora, kao posljedica postupne decetralizacije proizvodnje električne energije te razvoja tržišta električne energije, dovode do usložnjava značajki sastavnica i pogona distribucijske mreže. Novo okruženje u kojega postupno ide elektroenergetski sustav donosi niz izazova, a jedan od značajnijih je upravo kako osigurati sigurnu i pouzdanu opskrbu korisnika mreže električnom energijom propisane kvalitete.

Također, složeniji odnosi u funkcioniranju elektroenergetskog sustava i tržišta zahtijevati će i djelovanje regulatornih mehanizama s ciljem održavanja zadovoljavajuće kvalitete električne energije u sustavu. Kao prvi korak ka regulaciji kvalitete opskrbe električnom energijom, doneseni su Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom, čiji će se utjecaj značajnije osjetiti od iduće godine, kada na snagu stupaju mogućnost penalizacije nepoštivanja zajamčenih standarda kvalitete opskrbe električnom energijom.

Cilj je seminara aktualizirati temu kvalitete električne energije te osvijestiti ključne dionike o njezinoj važnosti. Kroz seminar obradit će se tema kvalitete električne energije kroz pregled zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za kvalitetu električne energije, njihov utjecaj s aspekta operatora sustava i korisnika mreže, kao i moguća tehnička rješenja u nadzoru i održavanju kvalitete električne energije u propisanim granicama.