Savjetovanje CIRED-a u Lyonu

Dvadesetitreće savjetovanje Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (CIRED) održano je od ponedjeljka 15. do četvrtka 18. lipnja u Lyonu. Po završetku savjetovanja, u petak 19. lipnja održan je sastanak Upravnog vijeća CIRED-a, čiiji je član i Hrvatska. Savjetovanje se održavalo u Konvencijskom centru, na periferiji Lyona, uz obalu Rhone.

Ovo Savjetovanje rekordno je po svim parametrima: brojem registriranih sudionika, brojem referata, brojem izlagača i izložbenoj površini. Tako svako CIRED-ovo savjetovanje već godinama ruši rekorde onog prethodnog, postajući središnjim okupljalištem „elektrodistribucijske zajednice“.

Bilo je 1287 registriranih sudionika, a treba dodati i brojne sudionike bez plaćene kotizacije kao i članove obitelji. Iz Hrvatske je bilo 20 registriranih sudionika.

Radni dio Savjetovanja odvijao se u auditorijima i dvoranama na dva kata, a izlagački dio bio je u prizemlju.

Rad Savjetovanja odvijao se kroz usmena izlaganja izabranih referata, po zasjedanjima Studijskih odbora (SO). U SO 1, „Mrežne kompnente“, izabrano je ukupno 129 referata, u SO 2, „Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“, 152 referata, u SO3, „Pogon, upravljanje i zaštita“, 141 referat, u SO4, „Distribuirani izvori i integracija aktivne potrošnje“, 127 referata, u SO5, „Planiranje distribucijskog sustava“, 146 referata i u SO6, „Izazovi regulacije ODS-a i tržišta“, 73 referata. Ukupno je dakle prezentirano 768 referata.

Referati koji nisu mogli biti prihvaćeni za usmeno izlaganje na glavnom zasjedanju Odbora prezentirani su kroz tzv. „poster izlaganja“: na velikim, plakatnim prikazima sažetaka referata, autori su izlagali svoju materiju zainteresiranim sudionicima. Obilazak „postera“ bio je organiziran po studijskim odborima: svaki dan zasjedanja posjećena su po dva odbora. Neki referati prezentirani su i na glavnom zasjedanju i u „poster“ sekciji.

Druga prigoda bila su izlaganja referata u „Inovacijskim i istraživačkim forumima“ (RIF) kao i diskusije na tematskim okruglim stolovima (RT).

Iz Hrvatske prihvaćeno je 6 referata, izabranih iz 15 predloženih sažetaka. Izlagani su u „poster“ sekcijama: 1 u SO1, 2 u SO3, 1 u SO4, 1 u SO5 i 1 u SO6.

Izlagalo je 108 izlagača.

Sljedeće, 24. savjetovanje CIRED-a bit će od 12. do 15. lipnja 2017. u Glasgowu, u Škotskom izložbenom i konferencijskom centru. Dodajmo da je i Hrvatska bila kandidirana za mogućeg domaćina.

Pripremit će se detaljnije izvješće, a moguće i usmeno prezentirati.