OKRUGLI STOL HO CIRED-a „Mreža ODS-a i HOPS-a u uvjetima rasta OIE"Hrvatski ogranak Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (HO CIRED) organizirao je u prostoru HEP-a Okrugli stol na temu
Mreža ODS-a i HOPS-a u uvjetima rasta OIE" (radni naslov:Kako platiti žice?)

Na okruglom stolu o ovoj važnoj temi sudjelovali su svi relevantni sudionici elektroenergetskog sustava u Hrvatskoj. Za istim stolom su se našli članovi Uprave HEP-a,  predstavnici HOPS-a, ODS-a i ostalih društava iz HEP grupe, čelnici  nadležnog ministarstva, regulatora, državnih agencija, proizvođača električne energije, HGK,  kao i investitori u obnovljive izvore energije. Skup je otvorio predsjednik CIRED-a Antun Marušić koji je u uvodnoj prezentaciji postavio ključna pitanja i teze zbog kojih je i organiziran okrugli stol. Također, prezentirao je i izabrana pozitivna iskustva europskih zemalja u upravljanju elektroenergetskom mrežom u uvjetima povećanog broja zahtjeva za priključenjem obnovljivih izvora energije. Iz  tih prezentacija jasno je da bez izgradnje adekvatne mreže, OIE će imari ograničen doprinos.Nakon otvorene i pozitivne rasprave u kojoj su svoje poglede iznijeli  regulator,  investitori i operateri prijenosnog i distribucijskog sustava kao i nadležno ministarstvo načelno se mogu izvući sljedeći zaključci:

1.    RH slijedi politiku  EU,  pa tako nastoji energetski sektor učiniti sve manje ovisnim o fosilnim gorivima, odnosno  jačati proizvodnju iz obnovljivih izvora (i drugih neugljičnih tehnologija) iskazanu u trenutno važećim dokumentima (Strategija energetskog razvoja i NECP). U konačnici RH želi postati neto izvoznik električne energije.

2.   Nužno je jačati ektroenergetsku  prijenosnu i distribucijsku mrežu kako bi mogla prihvaćati ubrzan rast snage planiranih obnovljivih izvora i time omogućiti ispunjavanje ambicioznih ciljeva temeljenih na  komparativnim prednostima koje realno Hrvatska ima. U tom smislu potrebno je optimirati upravljanje mrežom, kao i dograditi, zamjeniti i unaprijediti infrastrukturu.

3.   Prioritet je izgradnja dodatnih 400 kV vodova jug-sjever, izgradnja dodatnih reverzibilnih HE, te omogućavanje priključenja dodatnih kapaciteta obnovljivih izvora energije, posebice na jugu Hrvatske.

4.    Financiranje izgradnje osnovne prijenosne i distribucijske infrastrukture može se osigurati iz proračuna (ili raspoloživih fondova). Time se investitorima omogućuje izgradnja  obnovljivih izvora uz konkurentnu cijenu MWh. Konkurentna, a ne poticajna cijena električne energije iz obnovljivih izvora je opravdano očekivanje i gospodarstva i kućanstava u RH što je i preduvjet za prelazak na električnu energiju kao dominantan oblik konzumirane energije.

5.    Modele financiranja izgradnje infrastrukture potrebno je u tom duhu revidirati u što kraćem vremenu što je zadaća nadležnog  regulatora.

6.    Povećati uspješnost i skratiti vrijeme provedbe postupaka nabave, te ubrzati izgradnju infrastrukture (primjerice provedbom postupaka dinamičke nabave)

7.    Revidirati ciljeve – NECP, MINGOR

Na kraju, svi su se sudionici složili da je potrebno više ovakvih razmjena mišljenja i međusobne komunikacije. U konačnici, sudionici su suglasni glede  ciljeva, samo postoji  različito razumjevanje kojim putem do njih doći.