POMOĆ HO CIRED-A VUKOVARSKOJ OBITELJI


Hrvatski ogranak Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (HO CIRED)  je donirao   4 tisuće  kuna samohranoj majci iz Vukovara Mateji Burger.

HO CIRED  se odlučio na ovo djelo potaknut saznanjem  da  Udruga tjelesnih invalida TOMS iz Trogira s prijateljskim udrugama iz Sinja i Metkovića, u sklopu projekta "Moje svjetlo za moj Vukovar", donira prikupljena sredstva vukovarskim obiteljima koje su u potrebi.