„ENERGETSKI DAN 2021“


„Energetski dan 2021“ Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije i Regionalne energetske agencije Kvarner (REA) održan je 23. studenog 2021. u Opatiji na tematiku zelene tranzicije Primorsko-goranske županije.

Program konferencije može se pogledati ovdje, a tu je njen sažetak.

Snimak Konferencije dostupan je na http://reakvarner.hr/multimedija/energetski-dan-2021-snimka-dogadanja-odrzanog-23112021

Prezentacija Darka Jardasa, ravnatelja REA-e, „Koji su energetski trendovi u Europskoj uniji i kakav je položaj Hrvatske i Primorsko-goranske županije u odnosu na ostatak EU“.


[Z. Ton.]