Razvojni projekt e-mobilnost HEP Grupe

HEP već nekoliko godina provodi razne aktivnosti kako bi razvojnim projektom promovirao e-mobilnost, postavio mrežu javno dostupnih punionica električnih vozila, te kreirao sveobuhvatno programsko rješenje za upravljanje punionicama i konačnu komercijalizaciju usluge.

Tijekom razvojne faze projekta javnost se informira o svim prednostima e-mobilnosti s obje strane tržišta – korisničke koja u električnih vozilima može pronaći brojne financijske i nefinancijske motive i benefite, te elektroenergetske u kojoj baterije u velikom broju električnih vozila mogu služiti kao distribuirani izvori i time dati određenu potporu cijelom sustavu. Do sada je postavljeno 50-ak punionica ravnomjerno raspoređenih po Republici Hrvatskoj, a većinom u Gradovima koji su iskazali interes za suradnju na popularizaciji ideje elektrifikacije prometa.

ELEN karta

Širenje mreže infrastrukture radi se zadovoljavajući sve stavke zakonske regulative koja proizlazi iz Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, među kojima se ističe razdvajanje mjernih mjesta punionica od samih lokacija kako bi se pratila potrošnja i omogućio tzv. roaming između svih pružatelja usluge e-mobilnosti u EU.

Do sada su postavljane standardizirane punionice snage 2x22kW AC s Mode 3 Type 2 priključcima, odnosno robusnije punionice s tri priključka – Mode 3 Type 2 za AC, te CHAdeMO i COMBO2 za DC punjenje, najčešće snage od 50kW.

Jastrebarsko

Najčešće se postavlja pitanje isplativosti i pokrivanja turističkih pravaca kako bi se povezali u tzv. energetsku autocestu, čemu je HEP pristupio kreiravši projektne prijave za sufinanciranje projekta iz EU sredstava. Nakon identifikacije potencijalnih izvora sufinanciranja, projektne prijave rezultirale se partnerskim odnosima s gotovo svim sudionicima na tom rastućem tržištu – od autoindustrije, preko koncesionara i podkoncesionara, pa sve do ostalih elektroprivreda iz Europe koje su također prepoznale potrebu da vozila postanu novi korisnici električne energije.

Ludbreg

Dvije pozitivno ocijenjene projektne prijave su EAST-E i NEXT-E u kojima je HEP sa svojim konzorcijskim partnerima kroz program CEF osigurao značajna sredstva za izradu potrebnih studija i širenje AC/DC punionica diljem temeljnog i sveobuhvatnog TEN-T koridora.

Ove godine u realizaciji će biti 27 multi-standard AC/DC punionica na temeljnom TEN-T koridoru Goričan – Zagreb – Rijeka i Zagreb – Ljubljana, a postignuta je razina sufinanciranja od 85%.