Doprinos HO CIRED-a „24. savjetovanju CIRED-a“, Glasgow, 12.-15. lipnja 2017.

Za 24. CIRED, koji će se održati u Glasgowu od 12. do 15.lipnja sljedeće godine (http://www.cired-2017.org) prijavili su autori iz Hrvatske 18 sažetaka prijedloga referata. Predloženi referati su  istaknuti  referati s ovogodišnjeg „5. savjetovanja HO CIRED-a“ u Osijeku. U sljedećem koraku će Tehnički Odbor CIRED-a (predsjednik: Emmanuel De Jaeger) prihvatiti ili odbiti predložene sažetke referata temeljem njihove problematike i raspoloživog vremena zasjedanja studijskih odbora.

Prikaz broja prijavljenih sažetaka referata može se pogledati ovdje