4. međunarodna konferencija Kineskog ogranka CIRED-a

Nanjing, rujan 2010.