Poziv na 9. skupštinu HO CIRED-a


Članovi HO CIRED
-a pozivaju se 9. skupštinu Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije, koja će se održati u ponedjeljak 25. studenog 2019. u 11.30 u sjedištu HO CIRED-a, Zelinska 7/ IV.kat sa sljedećim dnevnim redom:

 

  1. Djelatnost HO CIRED-a od Skupštine 24. travnja 2018. do 22. studenog 2019.
  2. Financijski izvještaj za 2018.
  3. Plan rada za 2020.
  4. Financijski plan za 2020.
  5. Ostalo