• 20160515_094736.jpg
 • DSCF1368.JPG
 • DSC_3430.JPG
 • DSC_3436.JPG
 • DSC_3437.JPG
 • FB_IMG_1448961002543.jpg
 • IMG_3103.jpg
 • IMG_3272.JPG
 • IMG_5850.JPG
 • PIC00002a.jpg
 • SBTS_br595_Robadje_Krce.JPG
 • TS_35_10_Tuhelj.jpg

SO 2 „Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“

SO 2 – KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE I ELEKTROMEGNETSKA KOMPATIBILNOST – Goran Šagovac, dipl .ing,

Sadržaj rada:

Parametri kvalitete električne energije

Regulativa s područja kvalitete električne energije:

• praćenje regulative
• primjedbe, prijedlozi i komentari na regulativu

Komponente sustava za praćenje kvalitete električne energije

• mjerni uređaji
• računarski sustavi za prikupljanje i obradu podataka
• komunikacijski sustavi
• strujni i naponski mjerni transformatori
• programski paketi za prikupljanje i obradu podataka kvalitete električne energije

Metode praćenja kvalitete električne energije

mjerenje kvalitete električne energije

 • po potrebi
 • povremeno
 • trajno
 • modeliranje i simulacije

Izgradnja sustava za praćenje kvalitete električne energije

• izbor opreme
• izbor mjesta izgradnje opreme za mjerenje parametara kvalitete električne energije
• izbor programske podrške za prikupljanje i obradu podataka
• odabir načina izvještavanja o stanju kvalitete električne energije

Ovisnost kvalitete električne energije o karakteristikama mreže

• uzemljenje neutralne točke pojnog energetskog transformatora
• karakter potrošača
• opterećenje promatrane mreže
• karakteristični kvarovi i smetnje
• izgrađenost mreže
• distribuirana proizvodnja i obnovljivi izvori
• pouzdanost opskrbe

Ekonomski aspekti

• optimiranje ulaganje u mrežu radi poboljšanja kvalitete električne energije
• optimiranje ulaganja u sustave praćenja kvalitete električne energije
• ekonomska isplativost
• naknada šteta radi nedovoljne kvalitete električne energije (penalizacija)

Potrošači i trošila

• osjetljivi potrošači
• trošila i pretvarači
• poboljšanje karakteristika trošila koja generiraju smetnje

Regulativa s područja elektromagnetske kompatibilnosti

• praćenje regulative
• primjedbe, prijedlozi i komentari na regulativu

Projektiranje postrojenja s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost

• projektiranje opreme i komponenti
• projektiranje postrojenja (distribucijske TS)

EM smetnje u sustavu distribucije električne energije

• EM smetnje
– električna polja,
– magnetska polja.

Mjerenja i ispitivanja

– mjerna oprema
– mjerenja i ispitivanja

Teorijski pristup rješavanju problema elektromagnetske kompatibilnosti

Utjecaj EM polja na žive organizme, normizacija i zaštita